OPAKOVANÁ DRAŽBA - Byt Ženklava, okr. Nový Jičín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 7148/09/EK/2
Nejnižší podání 242.500 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 6

Nejvyšší podání

ce98a536
593.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ce98a536 593.500 Kč 19.11.2019 10:00:23.978033
2c915257 583.500 Kč 19.11.2019 9:55:53.557098
ce98a536 573.500 Kč 19.11.2019 9:51:44.637136
2c915257 563.500 Kč 19.11.2019 9:47:49.942094
ce98a536 533.500 Kč 19.11.2019 9:47:06.317613
2c915257 482.500 Kč 19.11.2019 9:43:09.528403
dcba87f6 432.500 Kč 19.11.2019 9:42:16.751827
2c915257 422.500 Kč 19.11.2019 9:41:04.775358
dcba87f6 372.500 Kč 19.11.2019 9:40:09.977904
2c915257 362.500 Kč 19.11.2019 9:24:28.005162
ce98a536 312.500 Kč 19.11.2019 9:24:12.376021
2c915257 302.500 Kč 19.11.2019 9:22:37.908004
0e4d7f62 252.500 Kč 19.11.2019 9:22:09.425506
2c915257 242.500 Kč 19.11.2019 9:15:06.407990

KrajMoravskoslezský kraj
OkresNový Jičín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 7148/09/EK/2
Začátek dražby19.11.2019 09:15
Konec dražby19.11.2019 09:45

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Kvapilová
telefon: +420 544 508 311,
e.kvapilova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání242.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)485.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211212829/6800
Variabilní symbol714809
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

OPAKOVANÁ DRAŽBA - Byt Ženklava, okr. Nový Jičín


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem Plzeň, Rychtaříkova 1, PSČ: 326 00, ve výši 7.865,- Kč (134 EX 09335/16, opr. SDRP s.r.o.), rozhodné datum 12.03.2019 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 112 doručena dne 12.03.2019.

2) Mgr. Ing. Monika Michlová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nový Jičín, se sídlem Nový Jičín, Štefánikova 9, PSČ: 741 01, ve výši 7.865,- Kč (163 EX 2177/13, opr. SMART Capital, a.s.), rozhodné datum 13.03.2019 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 117 doručena dne 13.03.2019.

3) JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-venkov, se sídlem Brno, Veveří 125, PSČ: 616 45, ve výši 9.499,- Kč (137 Ex 8309/09, opr. Bohemia Faktoring, a.s.), rozhodné datum 14.03.2019 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 122 doručena dne 14.03.2019.

4) HELP FINANCIAL, s.r.o., IČ 26440334, se sídlem Kosmonosy, Příčná 1217, PSČ: 293 06, ve výši 36.984,91 Kč, rozhodné datum 29.05.2014 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 123 doručena dne 20.03.2019.

5) T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ: 149 00, zast. Mgr. Lenkou Heřmánkovou, advokátem, ve výši 5.223,03 Kč, rozhodné datum 19.09.2012 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 130 doručena dne 25.03.2019.

6) SDRP s.r.o., IČ: 24269441, se sídlem: Praha – Libeň, V Holešovičkách 1579/24, PSČ: 180 00, pr. zast. JUDr. Pavlem Novákem, advokátem, ve výši 14.277,94 Kč, rozhodné datum 23.06.2016 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 138 doručena dne 02.04.2019.

7) SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD, se sídlem Afentrikas, 4, Afentrika Court, Office 2, 6018, Larnaca, Kypr, registrační číslo: HE 257931, zast. Mgr. Markem Lošanem, advokátem, ve výši 5.818,55 Kč, rozhodné datum 21.05.2010 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 149 doručena dne 12.4.2019.

8) JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Praha 6, Evropská 663/132, PSČ: 160 00, ve výši 7.865,- Kč (067 EX 19707/14, opr. ČESKÁ TELEVIZE), rozhodné datum 15.04.2019 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 158 doručena dne 15.04.2019.

9) JUDr. Lukáš Jícha, soudní exekutor, Exekutorský úřad Přerov, se sídlem Přerov, Komenského 38, PSČ: 750 02, ve výši 7.865,- Kč (203 Ex 17286/17, opr. Vodafone Czech Republic a.s.), rozhodné datum 29.4.2019 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 164 doručena dne 29.04.2019.

10) JUDr. Lukáš Jícha, soudní exekutor, Exekutorský úřad Přerov, se sídlem Přerov, Komenského 38, PSČ: 750 02, ve výši 7.865,- Kč (203 Ex 39779/15, opr. Beck International, s.r.o.), rozhodné datum 29.4.2019 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 169 doručena dne 29.04.2019.

11) JUDr. Lukáš Jícha, soudní exekutor, Exekutorský úřad Přerov, se sídlem Přerov, Komenského 38, PSČ: 750 02, ve výši 7.865,- Kč (203 Ex 38988/14, opr. HELP FINANCIAL s.r.o.), rozhodné datum 29.4.2019 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 174 doručena dne 29.04.2019.

12) JUDr. Lukáš Jícha, soudní exekutor, Exekutorský úřad Přerov, se sídlem Přerov, Komenského 38, PSČ: 750 02, ve výši 7.865,- Kč (203 Ex 13008/14, opr. Barlog Capital a.s.), rozhodné datum 29.4.2019 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 179 doručena dne 29.04.2019.

13) Beck International, s.r.o., IČ 62741438, se sídlem Mělník, Blatecká 3344, PSČ: 276 01, zast. JUDr. Josefem Svobodou, advokátem, ve výši 47.426,50,- Kč, rozhodné datum 25.08.2015 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 183 doručena dne 06.05.2019.

14) Barlog Capital a.s., IČ: 28210956, se sídlem Praha 5-Smíchov, Moulíkova 2238/1, PSČ: 150 00, ve výši 88.472,- Kč, rozhodné datum 04.03.2014 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 193 doručena dne 09.05.2019.

15) Barlog Capital a.s., IČ: 28210956, se sídlem Praha 5-Smíchov, Moulíkova 2238/1, PSČ: 150 00, ve výši 104.721,- Kč, rozhodné datum 04.12.2013 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 191 doručena dne 09.05.2019.

16) Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Praha 4, Podolí, Na Hřebenech 1132/4, PSČ: 147 00, zast. JUDr. Daliborem Kalcsem, advokátem, ve výši 8.746,81 Kč, rozhodné datum 29.09.2014 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 194 doručena dne 16.05.2019.

17) Bohemia Faktoring, s.r.o., IČ: 27242617, se sídlem Praha 1-Malá Strana, Letenská 121/8, PSČ: 118 00, zast. JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem, ve výši 81.371,90 Kč, rozhodné datum 13.03.2009 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 207 doručena dne 20.05.2019.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

část obce Ženklava 184, Ženklava, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace