Zemědělské a stavební pozemky v obci Hostomice u Berouna - podíl 1/2

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 158 EX 125/19-41
Nejnižší podání 2.033.334 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

865f9d4e
2.033.334 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
865f9d4e 2.033.334 Kč 19.11.2019 10:04:10.325886

KrajStředočeský kraj
OkresBeroun
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby158 EX 125/19-41
Začátek dražby19.11.2019 10:00
Konec dražby19.11.2019 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Trutnov, JUDr. Jan Bohutínský
Ječná 479, 541 03 Trutnov 3

Kontaktní osoba

Dražební oddělení
telefon: 499 841 570, mobil: 734 230 293
admin@exekutor-trutnov.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Úterý08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Středa08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Čtvrtek08:30 - 11:3013:00 - 15:00

Nejnižší podání2.033.334 Kč
Výsledná cena (odhadní)3.050.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota300.000 Kč
Bankovní účet dražebníka3238223339/0800
Variabilní symbol12519
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražený soubor parcel (respektive odpovídající podíl) je zanesen v katastru nemovitostí jako zemědělský pozemek a jeho využití odpovídá územně plánovací dokumentaci, kde je veden zčásti jako stavební a zčásti jako zemědělský. Dle platné územně plánovací dokumentace je pro stavby rodinných domů určena část pozemků, které se nacházejí podél ulice Dubinské, zbylá část pozemků pro výstavbu určena není. Pozemky p.č. 358/3, 447/1 a 447/2 jsou ve skutečnosti zastavěné místní obslužnou komunikací, jde o spojení mezi ulicemi Dubinskou a K Zátoru.


Upozornění: Bylo zjištěno, že spoluvlastník podal žalobu na vypořádání podílového spoluvlastnictví k předmětným nemovitým věcem.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hostomice, okres Beroun, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace