rozest. Rodinný dům, Dubá, okr. Česká Lípa

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 17320/18/PP
Nejnižší podání 1.720.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 4

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajLiberecký kraj
OkresČeská Lípa
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 17320/18/PP
Začátek dražby03.12.2019 10:00
Konec dražby03.12.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

JUDr. Petr Pospíšil
telefon: 544 508 311,
p.pospisil@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání1.720.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.580.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota430.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211213338/6800
Variabilní symbol1732018
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o přízemní, dřevěný (typ roubenka), nepodsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt se nachází v zastavěné, okrajové části města Dubá jako samostatně
stojící. Parkování je možné na pozemku u rodinného domu. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č.2992 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Dubá, Masarykovo náměstí 138/1, 471 41 Dubá a přes pozemky p.č. St. 348 - zastavěná plocha a nádvoří a p.č. St. 347/3 - zastavěná plocha a nádvoří, které jsou ve vlastnictví manželky povinného. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 5+kk s kompletním sociálním zařízením.  


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Dubá, okres Česká Lípa, Liberecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace