Dražba spoluvlastnického podílu 1388/10000 bytového domu obec, okres Karlovy Vary

Odročená na neurčito

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 074 EX 10568/10-136
Nejnižší podání 546.667 Kč
Minimální příhoz 7.000 Kč

KrajKarlovarský kraj
OkresKarlovy Vary
Stav dražbyOdročená na neurčito
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby074 EX 10568/10-136
Začátek dražbynení určen
Konec dražbynení určen

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, David Koncz, Mgr.
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Kateřina Mühlbergerová
telefon: +420 355 318 111,
katerina.muhlbergerova@eucheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání546.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)820.000 Kč
Minimální výše příhozu7.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010003/5500
Variabilní symbol201010568
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1388/10000 na cca 130 let starém a stylovém bytovém domě lázeňského charakteru. Objekt je zděný, nepodsklepený, se čtyřmi nadzemními podlažími, zastřešený vysokou sedlovou střechou se stavebně upraveným podkrovím na části půdního prostoru. 


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcné břemeno chůze a jízdy


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50°14'1.53"N 12°51'35.97"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.