1/2 zahrady v obci Bechlín, okr. Litoměřice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 1308/12-287
Nejnižší podání 61.500 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

d6b3f223
62.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
d6b3f223 62.500 Kč 23.1.2020 13:04:32.803850
d6b3f223 61.500 Kč 23.1.2020 13:03:32.288071

KrajÚstecký kraj
OkresLitoměřice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 1308/12-287
Začátek dražby23.01.2020 13:00
Konec dražby23.01.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání61.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)123.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1201308287
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází na severozápadním okraji zastavěné části obce Bechlín. Jedná se o travnatý pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 884 m2. Pozemek je ohraničený drátěným oplocením. Na travnatém pozemku se nacházejí porosty. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný jako zahrada. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta. Je k němu přístup přes sousední dům č.p. 184.

Přípojky IS jsou v dosahu do cca 70 m.

V územním plánu je pozemek vedený jako bydlení v rodinných domech.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

JUDr. Miloslav Hauerland, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 5, IČ: 66236878, Zborovská 1222/3, 150 00 Praha 5, přihlásil dne 30.5.2019 pohledávku v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, IČ: 71238573, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, přihlásil dne 31.5.2019 pohledávku v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 2, IČ: 75128446, Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3, přihlásil dne 31.5.2019 pohledávku v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Plzeň, pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj, IČ: 41197518, Žižkova 22, 370 01 České Budějovice, přihlásila dne 3.6.2019 pohledávku v celkové výši 107.162,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., IČ: 00005886, Sokolovská 42, 190 00 Praha 9, zast. Mgr. Roman Ambrož, advokát, IČ: 66247161, Dělnická 209, 434 01 Most, přihlásil dne 4.7.2019 pohledávku v celkové výši 3.261,60 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

FIDENTIA, s.r.o., IČ: 24255921, U Strže 401/4, 140 00 Praha 4, zast. JUDr. Monika Šnoblová, advokátka, IČ: 86567276, Betlémské nám. 2, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 10.7.2019 pohledávku v celkové výši 5.004,52 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Matco, s.r.o., IČ: 26425033, Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, zast. JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát, Letenská 121/8, 118 00 Praha, přihlásil dne 11.7.2019 pohledávku v celkové výši 221.329,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 42.780,73 Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Bechlín, okres Litoměřice, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace