Dražba podílu 1/2 pozemku obec Dětmarovice okres Karviná

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 189 EX 1892/17-49
Nejnižší podání 30.400 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

ab27b8e1
30.400 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ab27b8e1 30.400 Kč 14.1.2020 10:08:19.951893

KrajMoravskoslezský kraj
OkresKarviná
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby189 EX 1892/17-49
Začátek dražby14.01.2020 10:00
Konec dražby14.01.2020 10:15

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan
Školská 38, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba

JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan
telefon: +420 277 277 920,
leskovjan@eupraha4.cz
Soudní exekutor

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 12:0013:00 - 17:00
Středa09:00 - 12:0013:00 - 17:00

Nejnižší podání30.400 Kč
Výsledná cena (odhadní)45.600 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota12.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4200477223/6800
Variabilní symbol189217
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dražbu podílu 1/2 pozemeku parcelní číslo 4619 v katastrálním území Dětmarovice, obci Dětmarovice,

okres Karviná je evidován jako ostatní plocha, ostatní komunikace, v územním plánu je plocha pozemku

začleněna do ploch místních komunikací. Na pozemku se nachází asfaltová místní komunikace, která tvoří

přístupovou cestu k okolním parcelám zastavěným rodinnými domy. Parcela je sklonitá s nakloněním

k jihu.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Kiselová Simona, Mgr. - soudní exekutorka 6 655.00

Petr Ferenc 360 992.00 +úrok


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou: Věcné břemeno chůze a jízdy zřízené pro Parcela: 4639, Parcela: 4682/13, Parcela: 4682/14, Parcela: 4682/15, Parcela: 4682/8, Parcela: 4683/5, Parcela: 4683/7, Parcela: 4685/10 Vlivem tohoto věcného břemene se snížila obvyklá cena nemovitostí povinného o částku 0,00 Kč. Věcné břemeno užívání zřízené pro Ingrid Bednářovou, dat.nar. 18.5.1942, Dětmarovice 10, 735 71, věcné břemeno užívání zřízené pro Pavla Bednáře, dat.nar. 29.4.1971, Dětmarovice 10, 735 71


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

49°53'43.9"N 18°26'54.01"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace