Pozemky v Kozlově, okr. Karlovy Vary

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 099 EX 407/18-139
Nejnižší podání 99.334 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 4

Nejvyšší podání

ccf3febf
102.334 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ccf3febf 102.334 Kč 26.3.2020 12:30:21.566006
bf2496e5 100.334 Kč 26.3.2020 12:29:54.408188
ccf3febf 99.334 Kč 26.3.2020 12:00:11.557816

KrajKarlovarský kraj
OkresKarlovy Vary
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby099 EX 407/18-139
Začátek dražby26.03.2020 12:00
Konec dražby26.03.2020 12:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání99.334 Kč
Výsledná cena (odhadní)149.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka27-9183490217/0100
Variabilní symbol40718
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Pozemkové parcely - ostatní plochy číslo parcelní 895/1 a 970 se všemi součástmi, jsou situovány v severní části intravilánu části obce Kozlov. Přístup na tyto pozemkové parcely je možný zejména z jižní a západní strany, přímo z přilehlých zpevněných ulic. Dané území je, dle zjištěných informací, možné přímo napojit na veřejný rozvod vody a elektro, v dané části obce není zaveden veřejný rozvod zemního plynu ani splaškové kanalizace. Výše uvedené předmětné pozemkové parcely nejsou zastavěny žádnou stavbou. Dle zjištěných údajů, jsou předmětné pozemkové parcely, řešeny platným územním plánem, jako plochy zastavěného území označené KO-01, přestavba školy na komerční služby.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

 1) Město Prachatice, Velké náměstí 3, 38301 Prachatice, IČ: 00250627, přihlásili pohledávku ve
výši 1.000,00 Kč na základě rozhodnutí č.j. MUPt 053922018/Pin, vyd. Městský úřad
Prachatice. Ve věci je vedena exekuce u Mgr. Proška. . Přihláška byla doručena dne 18.12.2019,
doplněna 6.12.2019 a 26.2.2020.
2) Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Dominikánská
13/8, 301 00 Plzeň, přihlásil pohledávku 6.655,00 Kč představující nárok soudního exekutora
vzniklý během exekučního řízení 134 EX 00975/19 zahájeného dne 25.01.2019 a určený příkazem
k úhradě nákladů exekuce 134 EX 00975/19 – 094. Přihláška byla doručena dne 25.11.2019.
3) Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Mánesova 1803/3a, 371 87 ČESKÉ BUDĚJOVICE, Územní
pracoviště v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 1/5, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, přihlásil
pohledávku o celkové výši 2.645,00 Kč na základě vykonatelného výkazu nedoplatků číslo jednací:
217526/20/2201-80542-307355. Přihláška byla doručena dne 4.2.2020.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Bochov, okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace