Automobil Ranault Megane Scenic JM - Velkýt TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 24329/16-79
Nejnižší podání 10.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 25

Nejvyšší podání

49813f72
18.700 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
49813f72 18.700 Kč 26.3.2020 11:40:23.493017
6ac546e3 18.500 Kč 26.3.2020 11:35:33.444193
2b878dbb 18.300 Kč 26.3.2020 11:35:10.185586
5547141c 18.100 Kč 26.3.2020 11:34:39.365909
49813f72 17.900 Kč 26.3.2020 11:31:23.902621
2b878dbb 17.700 Kč 26.3.2020 11:29:53.503256
49813f72 17.500 Kč 26.3.2020 11:25:13.843526
6ac546e3 17.300 Kč 26.3.2020 11:22:33.780413
49813f72 17.100 Kč 26.3.2020 11:18:56.342218
5547141c 16.900 Kč 26.3.2020 11:15:52.556255
49813f72 16.700 Kč 26.3.2020 11:12:21.221234
6ac546e3 16.430 Kč 26.3.2020 11:11:47.690465
49813f72 16.230 Kč 26.3.2020 11:09:19.390978
5547141c 16.030 Kč 26.3.2020 11:07:58.345943
49813f72 15.830 Kč 26.3.2020 11:05:35.212498
6ac546e3 15.621 Kč 26.3.2020 11:05:19.525439
7c4a0709 15.421 Kč 26.3.2020 11:04:59.857757
49813f72 15.000 Kč 26.3.2020 11:02:10.977286
6ac546e3 14.760 Kč 26.3.2020 11:01:51.768260
2b878dbb 14.560 Kč 26.3.2020 11:00:48.411130
49813f72 14.360 Kč 26.3.2020 11:00:11.781108
6ac546e3 14.157 Kč 26.3.2020 10:59:35.221290
155351fa 13.957 Kč 26.3.2020 10:59:31.355402
5547141c 13.757 Kč 26.3.2020 10:59:26.921667
2b878dbb 13.557 Kč 26.3.2020 10:59:07.694253
7c4a0709 13.357 Kč 26.3.2020 10:58:51.131268
49813f72 13.000 Kč 26.3.2020 10:58:26.544183
6ac546e3 12.720 Kč 26.3.2020 10:57:31.571246
49813f72 12.520 Kč 26.3.2020 10:57:11.332079
155351fa 12.313 Kč 26.3.2020 10:55:50.269218
49813f72 12.113 Kč 26.3.2020 10:55:35.467773
7c4a0709 11.911 Kč 26.3.2020 10:54:45.160944
6ac546e3 10.800 Kč 26.3.2020 10:46:34.571253
155351fa 10.600 Kč 26.3.2020 10:41:23.090868
6ac546e3 10.400 Kč 26.3.2020 10:41:14.897311
155351fa 10.200 Kč 26.3.2020 10:36:14.132657
5547141c 10.000 Kč 26.3.2020 10:30:12.810177

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 24329/16-79
Začátek dražby26.03.2020 10:30
Konec dražby26.03.2020 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání10.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)30.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1624329079, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 19.3.2020 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace