Dražba spoluvlastnického podílu pozemku ve výši id. 1/10, k. ú.: Dolní Hbity

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 09594/14-223
Nejnižší podání 12.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 14

Nejvyšší podání

7c9fedf3
25.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
7c9fedf3 25.000 Kč 30.6.2020 10:59:18.249709
373675c7 24.000 Kč 30.6.2020 10:55:46.634658
7c9fedf3 23.000 Kč 30.6.2020 10:54:16.449137
373675c7 22.000 Kč 30.6.2020 10:52:01.082830
7c9fedf3 21.000 Kč 30.6.2020 10:49:18.367483
373675c7 20.000 Kč 30.6.2020 10:47:28.933272
7c9fedf3 19.000 Kč 30.6.2020 10:45:34.726076
373675c7 18.000 Kč 30.6.2020 10:44:42.010868
7c9fedf3 17.000 Kč 30.6.2020 10:41:10.612333
373675c7 16.000 Kč 30.6.2020 10:36:18.486425
c2c57b62 15.000 Kč 30.6.2020 10:36:05.554889
373675c7 14.000 Kč 30.6.2020 10:31:08.313802
c2c57b62 13.000 Kč 30.6.2020 10:29:57.101066
373675c7 12.000 Kč 30.6.2020 10:19:14.250789

KrajStředočeský kraj
OkresPříbram
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 09594/14-223
Začátek dražby30.06.2020 10:00
Konec dražby30.06.2020 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání12.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)18.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota8.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0959414
Specifický symbol55 + jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Oceňované pozemky parc. č. 361/14 a parc. č. 379/4 se nacházejí cca 1,3 km západně od okraje zastavěné části obce Luhy. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a ostatní plocha o výměře 15 987 m2. Pozemek parc. č. 361/14 je na jihovýchodní straně ohraničený listnatými porosty nacházející se na pozemku parc. č. 379/4. Přes pozemek parc. č. 361/14 vede nadzemní vedení VN. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.
Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Dolní Hbity

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace