Zahrada s chatou 388 m² - Liberec Ruprechtice

Vydraženo

Informace o aukci

Druh aukce Elektronická aukce
Číslo aukce 200045
Nejnižší podání 615.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 4
Počet podání 33

Nejvyšší podání

48a23d73
815.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
48a23d73 815.000 Kč 29.6.2020 14:00:52.842806
e30a9c54 810.000 Kč 29.6.2020 13:56:28.682852
48a23d73 805.000 Kč 29.6.2020 13:51:37.485263
4b48a7e3 800.000 Kč 29.6.2020 13:51:18.107334
e30a9c54 795.000 Kč 29.6.2020 13:50:57.776766
48a23d73 790.000 Kč 29.6.2020 13:49:22.297346
4b48a7e3 785.000 Kč 29.6.2020 13:48:55.440482
e30a9c54 780.000 Kč 29.6.2020 13:47:22.805309
48a23d73 775.000 Kč 29.6.2020 13:43:59.894753
4b48a7e3 770.000 Kč 29.6.2020 13:43:34.448674
e30a9c54 765.000 Kč 29.6.2020 13:41:26.741117
48a23d73 760.000 Kč 29.6.2020 13:38:28.487569
4b48a7e3 755.000 Kč 29.6.2020 13:35:08.518112
48a23d73 750.000 Kč 29.6.2020 13:34:02.516477
4b48a7e3 745.000 Kč 29.6.2020 13:33:01.432161
48a23d73 740.000 Kč 29.6.2020 13:31:50.922029
4b48a7e3 730.000 Kč 29.6.2020 13:31:21.770292
e30a9c54 720.000 Kč 29.6.2020 13:30:30.874654
48a23d73 715.000 Kč 29.6.2020 13:26:46.600048
4b48a7e3 710.000 Kč 29.6.2020 13:26:06.144397
48a23d73 705.000 Kč 29.6.2020 13:24:11.651975
4b48a7e3 700.000 Kč 29.6.2020 13:23:09.040473
48a23d73 685.000 Kč 29.6.2020 13:10:11.397785
4b48a7e3 680.000 Kč 29.6.2020 13:08:50.639503
48a23d73 665.000 Kč 29.6.2020 13:07:37.498049
4b48a7e3 660.000 Kč 29.6.2020 13:07:06.853246
e30a9c54 655.000 Kč 29.6.2020 13:06:17.229297
48a23d73 650.000 Kč 29.6.2020 13:05:35.940464
4b48a7e3 640.000 Kč 29.6.2020 13:03:22.090978
48a23d73 630.000 Kč 29.6.2020 13:02:48.292792
4b48a7e3 625.000 Kč 29.6.2020 13:01:52.753959
48a23d73 620.000 Kč 29.6.2020 13:01:24.798729
4b48a7e3 615.000 Kč 29.6.2020 13:00:12.046134

KrajLiberecký kraj
OkresLiberec
Stav aukceVydraženo
Typ aukceAukce
Číslo aukce200045
Začátek aukce29.06.2020 13:00
Konec aukce29.06.2020 13:30

Organizátor aukce

OK dražebník a.s.,
Jiráskova 398, 33701 Rokycany

Kontaktní osoba

Zdeněk Zeitham
mobil: +420 737 290 158
zdenek.zeitham@okdrazebnik.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Úterý09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Středa09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Pátek09:00 - 11:0012:00 - 13:00

Nejnižší podání615.000 Kč
Cena předmětu917.600 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Aukční jistota21.000 Kč
Bankovní účet organizátora2400766290/2010
Variabilní symbol200045
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Aukční jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet organizátora aukce.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v aukční vyhlášce.

Popis

      Pozemek parc.č. 1162/6, o výměře 388 m², trvalý travní porost

 

     vše zapsáno na listu vlastnictví č. 592 pro k. ú. Ruprechtice, obec Liberec, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, KP  Liberec.


 

Popis předmětu aukce:

Předmětem aukce je pozemek parc. č. 1162/6, který je veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 388 m² na ul. Horymírova v k.ú Liberec XIV – Ruprechtice. Podle územního plánu se jedná o stavební pozemek. Pozemek je využíván jako zahrada, má obdélníkový tvar, je umístěn v mírném svahu na východ a je oplocený drátěným plotem s ocelovými sloupky. Pozemek je travnatý, udržovaný. Na pozemku  se nachází porosty, přístřešek na dřevo a zahradní chatka. Jedná se o samostatně stojící přízemní chatu s obytným podkrovím. Konstrukce chaty je dřevěná a její stavebně – technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda chaty není zateplená. Chata je založena na crawl space. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementové šablony a v letošním roce byla renovována. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná. Dveře jsou dřevěné plné. Na pozemku se nachází vodovodní řád a el. přípojka na kraji pozemku (el. v současné době není připojena). Na zahradě je chemické WC. Přístup k pozemku je po zpevněné komunikaci na pozemku parc.č. 1075 ve vlastnictví města Liberec. Dle platného územního plánu jsou na pozemku obecně přípustné stavby pro individuální rekreaci do maximální výměry 25 m2. V nově pořizovaném územním plánu je pozemek vymezen v plochách bydlení. V těchto plochách bude výstavba rodinných domů (objektů pro bydlení) obecně přípustná zejména při splnění nastavených regulativů. Pro regulační blok, ve kterém se pozemek nachází byl stanoven koeficient zastavění všemi nadzemními stavbami na max. 15 % z výměry pozemku, minimálně 70 % zeleně. Zbývajících 15 % vychází na zpevněné plochy. Celý pozemek se nachází ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. Podle nově pořizovaného územního plánu umisťování staveb, u kterých je reálné riziko ohrožení osob nebo významných škod při pádu stromů, není ve vzdálenosti 25 m od okraje lesa žádoucí. Podle regulativů je nezbytné v dalších stupních projektové přípravy prokázat vyloučení potenciálního negativního vlivu nových zásahů na životaschopnost, funkčnost, ekologickou stabilitu přírodních prvků (lesního porostu). V této věci bude zásadní také stanovisko orgánu státní správy lesů – Magistrát města Liberec – odbor životního prostředí. Předpoklad schválení a vydání nového územního plánu je první polovina roku 2022. Do doby schválení a vydání nového územního plánu se rozhoduje podle stávajícího územního plánu.

 

 


Termín prohlídky

  • Od 24.06.2020 13:00 do 24.06.2020 15:00

Prohlídka předmětu aukce proběhne 24.06.2020 od 13.00 do 15.00 Sraz zájemců o prohlídku bude na adrese před domem na adrese Horymírova 766/7, Liberec V případě, že žádný účastník nepotvrdí účast na prohlídce, nebude prohlídka organizována. Kontakt na organizátora aukce e-mail: info@okdrazebnik.cz, nebo tel: 737 290 158


Rozhodnutí v průběhu aukceAdresa místa předmětu

Horymírova, Liberec, okres Liberec, Liberecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.