Rodinný dům v obci Všelibice, okr. Liberec

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX8083/19-55
Nejnižší podání 6.440.000 Kč
Minimální příhoz 15.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

9c1104f8
6.440.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
9c1104f8 6.440.000 Kč 16.9.2020 13:01:51.963804

KrajLiberecký kraj
OkresLiberec
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX8083/19-55
Začátek dražby16.09.2020 13:00
Konec dražby16.09.2020 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání6.440.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)9.660.000 Kč
Minimální výše příhozu15.000 Kč
Dražební jistota1.600.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100808319
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je přízemní, dřevěný roubený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v odlehlé části obce Všelibice jako samostatně stojící. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1120/1 - ostatní plocha, která je ve vlastnictví: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, vlastní vrtanou studnu, ČOV. Dle předložených podkladových materiálů (projektové dokumentace) objekt sestává z bytové jednotky o velikosti 5+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů z roku 2013. V průběhu své životnosti objekt procházel běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve výborném stavu. Na pravou část objektu (pohled z přístupové komunikace) navazuje dřevěný přístřešek pod pultovou střechou krytou plechovou krytinou. U objektu, vlevo (v oploceném výběhu) se vedlejší stavba ocelové konstrukce s opláštěním pod pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Za touhle je situována ocelová kůlna pod pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Na pozemku p.č. St. 353 se nachází objekt bez čp/če, garáž. Jedná se o zděný objekt pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou, vedle kterého se nachází dřevěný přístřešek pod pultovou střechou krytou vlnitým eternitem.

203EX8083/19, www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Roveň 59, Všelibice, okres Liberec, Liberecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace