OPAKOVANÁ DRAŽBA - Pozemky Krásná Hora nad Vltavou

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 19780/09/EK/1
Nejnižší podání 130.500 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 1

Nejvyšší podání

b20833f6
130.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
b20833f6 130.500 Kč 20.10.2020 9:15:19.407385

KrajStředočeský kraj
OkresPříbram
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 19780/09/EK/1
Začátek dražby20.10.2020 09:15
Konec dražby20.10.2020 09:45

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Kvapilová
telefon: +420 544 508 311,
e.kvapilova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání130.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)261.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota70.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211185533/6800
Variabilní symbol1978009
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

OPAKOVANÁ DRAŽBA - Pozemky Krásná Hora nad Vltavou


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor, Exekutorský úřad Jeseník, se sídlem Jeseník, Otakara Březiny 229/5, PSČ: 790 01, ve výši 5.712,- Kč (014 EX 4726/10, opr. GE Money Bank, a.s.), rozhodné datum 19.09.2012 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 79 doručena dne 19.09.2012.

2) MONETA Money Bank, a.s., IČ: 25672720, se sídlem Praha 4-Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ: 140 28, zast. JUDr. Marií Cilínkovou, advokátkou, ve výši 11.939,- Kč s přísl., rozhodné datum 17.12.2010 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 84 doručena dne 24.09.2012.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Krásná Hora nad Vltavou, okres Příbram, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace