Pozemky v k.ú. Andělka, okr. Liberec

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX2214/18-250
Nejnižší podání 21.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

aa7752b9
31.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
aa7752b9 31.000 Kč 14.10.2020 13:58:57.800988
cb2de549 30.000 Kč 14.10.2020 13:58:44.702523
aa7752b9 29.000 Kč 14.10.2020 13:57:45.132654
cb2de549 28.000 Kč 14.10.2020 13:57:39.883979
aa7752b9 27.000 Kč 14.10.2020 13:54:35.897206
cb2de549 26.000 Kč 14.10.2020 13:54:31.458278
aa7752b9 25.000 Kč 14.10.2020 13:54:26.436461
cb2de549 24.000 Kč 14.10.2020 13:54:20.578965
aa7752b9 23.000 Kč 14.10.2020 13:50:29.206048
cb2de549 22.000 Kč 14.10.2020 13:34:16.351284
aa7752b9 21.000 Kč 14.10.2020 13:22:31.188819

KrajLiberecký kraj
OkresLiberec
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX2214/18-250
Začátek dražby14.10.2020 13:00
Konec dražby14.10.2020 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání21.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)70.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota13.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100221418
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí jsou pozemky p.č. 664 - zahrada a pozemku p.č. 1838 - ostatní plocha, vše v k.ú. Andělka, obec Višňová, okres Liberec, které jsou situovány v severozápadní části katastrálního území a nrtvoří funkční celek s přístupem po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1841 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Obec Višňová, č. p. 184, 46401 Višňová, a přes nezpevněnou komunikaci na pozemku p.č. 1923/6, která je ve vlastnictví: Obec Višňová, č. p. 184, 46401 Višňová. Na části pozemků se nachází náletové porosty dřevinného charakteru.

Dle platného územního plánu obce Višňová jsou pozemky vedeny takto:
- p.č. 664 - „pole“
- p.č. 1838 - „komunikace“

Informace byly získány z územního plánu obce Višňová, který je dohledatelný na www stránkách obce Frýdlant.

203EX2214/18 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

část obce Andělka, Višňová, okres Liberec, Liberecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace