Podíly na bytových domech v obci Olšany, okr. Šumperk

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX37887/16
Nejnižší podání 35.333 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

443977d1
39.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
443977d1 39.333 Kč 21.10.2020 13:37:58.847015
fd0e658a 37.333 Kč 21.10.2020 13:03:19.510585
443977d1 35.333 Kč 21.10.2020 13:00:12.165064

KrajOlomoucký kraj
OkresŠumperk
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX37887/16
Začátek dražby21.10.2020 13:00
Konec dražby21.10.2020 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání35.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)53.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1103788716
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženými nemovitostmi jsou:

1) Ideální spoluvlastnický podíl ve výši 126/11088 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 91/2 - zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je stavba: Olšany, č.p. 98, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 91/2), vše v k.ú. Olšany nad Moravou, obec Olšany, okres Šumperk. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že výše uvedený objekt č.p. 98 z pohledu ocenění splňuje charakter objektu bydlení (budova vícebytová). Evidenční stav staveb katastru nemovitostí neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření.

Jedná se o nepodsklepený objekt bydlení ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou a eternitovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Olšany, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Olšany 98, 789 62 Olšany. Parkování je možné na veřejném, negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Pozemek leží v rovinném až mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 831/2 - ostatní plocha a p.č. St. 91/4 - zastavěná plocha a nádvoří, které jsou ve vlastnictví: Obec Olšany, č.p. 75, 789 62 Olšany. Objekt je pravděpodobně napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.
Objekt pravděpodobně sestává ze 7 bytových jednotek se společným vstupem. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový stavebně technický stav a údržbou objektu lze ke dni ocenění uvažovat jako velmi špatnou.

2) Ideální spoluvlastnický podíl ve výši 477/80000 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 91/3 - zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je stavba: Olšany, č.p. 99, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 91/3), vše v k.ú. Olšany nad Moravou, obec Olšany, okres Šumperk. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že výše uvedený objekt č.p. 98 z pohledu ocenění splňuje charakter objektu bydlení (budova vícebytová). Evidenční stav staveb katastru nemovitostí neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření.

Jedná se o nepodsklepený objekt bydlení ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Olšany, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Olšany 99, 789 62 Olšany. Parkování je možné na veřejném, negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Pozemek leží v rovinném až mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 831/2 - ostatní plocha a p.č. St. 91/4 - zastavěná plocha a nádvoří, které jsou ve vlastnictví: Obec Olšany, č.p. 75, 789 62 Olšany. Objekt je pravděpodobně napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Objekt pravděpodobně sestává ze 16 bytových jednotek rozdělených do šesti vstupů. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový stavebně technický stav a údržbou objektu lze ke dni ocenění uvažovat jako velmi špatnou.

203EX37887/16, www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Olšany 98, adresa, Olšany, Olomoucký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace