Rodinný dům na cizím pozemku, s vedlejším pozemkem o velikosti 3.704 m2 v obci Sklené, okres Svitavy

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 095EX1937/13-272
Nejnižší podání 178.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 10

Nejvyšší podání

c5758632
570.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
c5758632 570.000 Kč 21.10.2020 12:10:09.236809
717f9a1d 560.000 Kč 21.10.2020 12:09:03.349601
c5758632 550.000 Kč 21.10.2020 12:05:32.160742
717f9a1d 540.000 Kč 21.10.2020 12:04:26.321712
c5758632 530.000 Kč 21.10.2020 11:59:49.753251
a395cd0b 520.000 Kč 21.10.2020 11:58:44.790671
c5758632 510.000 Kč 21.10.2020 11:57:32.538792
717f9a1d 500.000 Kč 21.10.2020 11:56:27.118139
c5758632 490.000 Kč 21.10.2020 11:52:17.586977
a395cd0b 480.000 Kč 21.10.2020 11:51:24.577346
c5758632 470.000 Kč 21.10.2020 11:50:54.651692
a395cd0b 460.000 Kč 21.10.2020 11:48:01.545409
c5758632 450.000 Kč 21.10.2020 11:46:47.711357
5149c573 440.000 Kč 21.10.2020 11:45:37.391763
c5758632 430.000 Kč 21.10.2020 11:40:47.109659
5149c573 420.000 Kč 21.10.2020 11:39:04.054097
c5758632 410.000 Kč 21.10.2020 11:34:11.471088
5149c573 400.000 Kč 21.10.2020 11:32:53.950418
c5758632 390.000 Kč 21.10.2020 11:28:00.577653
a395cd0b 380.000 Kč 21.10.2020 11:25:45.024028
c5758632 370.000 Kč 21.10.2020 11:25:26.328802
a395cd0b 360.000 Kč 21.10.2020 11:24:50.175476
c5758632 350.000 Kč 21.10.2020 11:19:04.268082
a395cd0b 340.000 Kč 21.10.2020 11:17:53.325589
5149c573 330.000 Kč 21.10.2020 11:17:37.859980
c5758632 320.000 Kč 21.10.2020 11:16:20.554071
a395cd0b 310.000 Kč 21.10.2020 11:15:49.021046
c5758632 300.000 Kč 21.10.2020 11:09:23.110332
a395cd0b 290.000 Kč 21.10.2020 11:08:15.549022
c5758632 280.000 Kč 21.10.2020 11:08:02.781677
cd16f4ad 270.000 Kč 21.10.2020 11:06:57.239766
8259e059 260.000 Kč 21.10.2020 11:06:33.201884
c5758632 250.000 Kč 21.10.2020 11:03:07.464197
00c9ede1 240.000 Kč 21.10.2020 11:02:45.479060
ff7026a0 230.000 Kč 21.10.2020 11:02:20.416642
5149c573 220.000 Kč 21.10.2020 11:01:55.163130
cd16f4ad 210.000 Kč 21.10.2020 11:01:48.644442
8259e059 200.000 Kč 21.10.2020 11:01:34.323296
00c9ede1 190.000 Kč 21.10.2020 11:00:48.505455
c5758632 178.000 Kč 21.10.2020 11:00:07.241364

KrajPardubický kraj
OkresSvitavy
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby095EX1937/13-272
Začátek dražby21.10.2020 11:00
Konec dražby21.10.2020 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. Jana Tvrdková
Hornokrčská 650/29, 140 00 Praha - Krč

Kontaktní osoba

Mgr. David Kapitán
telefon: 244 401 817,
kapitan@tvrdkova.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 16:00
Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00
Pátek09:00 - 12:00

Nejnižší podání178.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)267.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota65.000 Kč
Bankovní účet dražebníka6059690111/6000
Variabilní symbolRČ nebo IČ
Specifický symbol19372013
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Pozemek parc.č. St. 31 o výměře 1216 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemek parc.č. 119/1 o výměře 2488 m2 (zahrada) a stavba č.p. 54 (objekt bydlení, část obce Sklené), v katastru nemovitostí zapsaná jako součást pozemku parc. č. St 31, fakticky však stojící v současnosti na pozemku parc. č. 113/1, vše v katastrálním území Sklené u Svitav, obec Sklené, část obce Sklené, zapsaných na listu vlastnictví č. 49, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy;

s příslušenstvím, které tvoří přípojka elektřiny, přípojka vody, odpadní jímka, kamna, průtokový ohřívač vody, sprchový kout, umyvadlo, klasická toaleta, kuchyňská linka, sporák, lustry;

Předmětem dražby je rodinný dům v zastavěné části obce Sklené, jde o jednopodlažní dům se sedlovou střechou a částečným podsklepením. Dům byl postaven odhadem v roce 1875, původně jako součást většího statku. Dispoziční řešení domu je 2+1, podlahová plocha činí 67,11 m2, k podlahové ploše je třeba připočíst sklep o výměře 28 m2. Dům se nachází na cizím pozemku, aktuálně ve vlastnictví státu – v současnosti je ale vlastnictví k tomuto pozemku řešeno Okresním soudem ve Svitavách pod sp. zn. 6 C 260/2019, kdy mělo být nepravomocně rozhodnuto, že vlastníkem pozemku je bývalý manžel povinného. Do domu je zavedena elektřina, vodovod, odpady svedeny do jímky. Dům je ve špatném technickém stavu a vyžaduje provedení rozsáhlejší rekonstrukce. K domu náleží pozemky o výměře 3704 m2. Na jednom z pozemků se nachází zbytky staveb z hospodářské části bývalého statku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídka nemovitých věcí před dražbou se koná jen na základě žádosti registrovaného dražitele, který splnil všechny podmínky pro účast na dražbě nemovitých věcí. Žádost o provedení prohlídky je třeba doručit na adresu vykonavatel@tvrdkova.cz.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Sklené 54, adresa, Sklené, Pardubický kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace