Dražba RD s pozemky, vedlejší stavby obec, okres Miroslav

Odročená na neurčito
Odročená na neurčito

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 169EX 7285/13-232
Nejnižší podání 1.592.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč

KrajJihomoravský kraj
OkresZnojmo
Stav dražbyOdročená na neurčito
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby169EX 7285/13-232
Začátek dražbynení určen
Konec dražbynení určen

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - město, Lucie Valentová, Mgr.
Cejl 494/25, 602 00 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Jakub Vymětalík
telefon: +420 545 214 443, mobil: +420 775 169 136
podatelna@exekutor-brno.eu

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Středa08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání1.592.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.388.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota300.000 Kč
Bankovní účet dražebníka246132257/0300
Variabilní symbol7285135555
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dražbu RD který je zděný, podsklepený pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou a pod plochou střechou krytou šindelem a standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové, části obce Miroslav, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese Nádražní 503/53, 671 72 Miroslav. Parkování je možné ve vlastní garáži i na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 2023/1 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 1882 - ostatní plocha a p.č. 2023/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Miroslav, nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Objekt sestává z bytových jednotek o velikosti 2+1, 2+1 a 3 obytných místností s kompletním sociálním zázemím. Původní stáří objektu je dle sdělení vlastníka a odborného odhadu zpracovatele z roku 1945. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně ZNALECKÝ POSUDEK č. 21261-650/2020 stránka č. 5 rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. V roce 1964 proběhla první přístavba k pvůdnímu objektu v uliční části. V roce 1989 proběhla přístavba dvorního traktu a byla provedena modernizace vnitřního vybavení. V roce 2019 byly z části vyměněna okna za nová plastová. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno analytickou metodou dle objemových podílů jednotlivých konstrukcí a vybavení, dle jejich druhu a užití a podle jejich životnosti. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění hodnotit jako podprůměrný. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Vedle objektu, vlevo (pohled z přístupové komunikace), se nachází zděná vedlejší stavba pod sedlovou střechou krytou ondulinem. Za rodinným domem je situován zděný přístřešek pod pultovou střechou krytou šindelem. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - opěrná zeď z betonových tvarovek - venkovní schody s Teraco - udírna - ocelová nájezdová rampa - přípojky IS II) Pozemky p.č. 5561/1 a p.č. 5561/2, k.ú. Miroslav Jedná se o ocenění nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 5561/1 - vinice a pozemku p.č. 5561/2 - vinice, vše v k.ú. Miroslav, obec Miroslav, okres Znojmo, které jsou situovány v centrální částí katastrálního území. Pozemky jsou situovány v rovinném až sklonitém terénu, tvoří funkční celek s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 2634 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 2958/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Miroslav, nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav. Na pozemku se nachází vinice, stáří odhadnuto odborným odhadem 5 roků, včetně opěrné konstrukce, a to ocelových sloupků a vodících drátů.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Prosím dozadat ze znalečáku Květusko květinko


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

48°56'27.76"N 16°19'14.79"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace