Podíl 1/2 - rodinný dům v Milevsku

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 4457/13-164
Nejnižší podání 130.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 8

Nejvyšší podání

179b8aa6
320.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
179b8aa6 320.000 Kč 24.11.2020 12:11:57.582811
b2f21800 315.000 Kč 24.11.2020 12:11:39.499025
179b8aa6 310.000 Kč 24.11.2020 12:07:14.958664
58cbb352 305.000 Kč 24.11.2020 12:05:12.206878
179b8aa6 300.000 Kč 24.11.2020 12:02:58.869963
58cbb352 285.000 Kč 24.11.2020 12:02:46.547102
179b8aa6 280.000 Kč 24.11.2020 12:02:20.918903
58cbb352 250.000 Kč 24.11.2020 12:02:10.587275
b2f21800 240.000 Kč 24.11.2020 12:01:51.552307
58cbb352 235.000 Kč 24.11.2020 12:01:26.502430
179b8aa6 230.000 Kč 24.11.2020 12:01:13.228562
58cbb352 210.000 Kč 24.11.2020 12:00:24.867345
179b8aa6 200.000 Kč 24.11.2020 12:00:09.570329
58cbb352 180.000 Kč 24.11.2020 11:57:31.547335
179b8aa6 170.000 Kč 24.11.2020 11:57:13.771289
58cbb352 155.000 Kč 24.11.2020 11:55:05.773916
df543f85 150.000 Kč 24.11.2020 11:38:03.860762
b2f21800 140.000 Kč 24.11.2020 11:32:42.917522
df543f85 135.000 Kč 24.11.2020 11:32:29.138120
b2f21800 130.000 Kč 24.11.2020 11:31:24.887510

KrajJihočeský kraj
OkresPísek
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 4457/13-164
Začátek dražby24.11.2020 11:30
Konec dražby24.11.2020 12:00

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Miloslava Rídlová
telefon: 910803225,
ridlova@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání130.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)260.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka6751542/0800
Variabilní symbol445713
Specifický symbolRČ nebo IČ
 1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
 2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
 3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Ideání podíl 1/2  - mírně sklonitý stavební pozemek, jehož součástí je stavba rodinného domu, dvě kolny, oplocení a přípojky inženýrských sítí. Více - znalecký posudek.

Druhá polovina nemovité věci a parcela pč 1958/20 v k.ú. Milevsko jsou  předmětem  dražby nařízené soudním exekutorem Exekutorského úřadu Klatovy  JUDr. Dalimilem Mikou, LL.M. na 6.1.2021 prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

  Přihlášené pohledávky věřitelů do 1. kola dražby - 28.8.2019:

  Pohledávka přihlášeného věřitele Okresní správa sociálního zabezpečení Písek, se sídlem Husovo nám. 2078, 397 01 Písek, v celkové výši 21 765,86 Kč. Věřitel žádá uspokojit ve 4. skupině dle ust. § 337c odst.1 písm. d) o.s.ř., pohledávky zajištěné zástavními právy:

  - pohledávka ve výši 5113,00 Kč s rozhodným datem 18.8.2015, tj. datum doručení Rozhodnutí o zřízení zástavního práva č.j. 43004-220/8030/14.8.2015-01227/446/15ZPAV-1 katastrálnímu úřadu;

  - pohledávka ve výši 6 275,86 Kč s rozhodným datem 28.7.2016, tj. datum doručení Rozhodnutí o zřízení zástavního práva č.j. 43004-220/8030/26.7.2016-01105/240/16ZPAV-1 katastrálnímu úřadu;

  - pohledávka ve výši 86817,00 Kč s rozhodným datem 7.9.2017, tj. datum doručení Rozhodnutí o zřízení zástavního práva č.j. 43004-220/8030/6.9.2017-01407/440/17ZPAV-1 katastrálnímu úřadu;

  a v 6. skupině dle ust. § 337c odst.1 písm. f) o.s.ř., pohledávky ve výši 500,00 Kč, 560,00 Kč a 500,00 Kč, představující exekuční náklady; rozhodným datem je datum doručení přihlášky, tj. 8.7.2019.Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Milevsko 779 Kostelecká 39901 Milevsko 1 Milevsko (okres Písek)

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace