Dražba podílu 1/16 pozemků k.ú. Šumperk

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 169EX 849/11-178
Nejnižší podání 109.062 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

6bb39835
159.062 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
6bb39835 159.062 Kč 24.11.2020 11:35:47.276516
f24c3656 154.062 Kč 24.11.2020 11:35:14.438656
6bb39835 149.062 Kč 24.11.2020 11:31:33.158291
f24c3656 144.062 Kč 24.11.2020 11:31:09.747111
6bb39835 139.062 Kč 24.11.2020 11:30:44.381566
f24c3656 134.062 Kč 24.11.2020 11:30:32.147545
6bb39835 129.062 Kč 24.11.2020 11:26:14.022108
f24c3656 124.062 Kč 24.11.2020 11:25:44.281023
6bb39835 119.062 Kč 24.11.2020 11:25:01.326824
f24c3656 114.062 Kč 24.11.2020 11:23:42.211745
6bb39835 109.062 Kč 24.11.2020 10:31:28.009312

KrajOlomoucký kraj
OkresŠumperk
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby169EX 849/11-178
Začátek dražby24.11.2020 10:30
Konec dražby24.11.2020 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - město, Lucie Valentová, Mgr.
Cejl 494/25, 602 00 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Jakub Vymětalík
telefon: +420 545 214 443, mobil: +420 775 169 136
podatelna@exekutor-brno.eu

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Středa08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání109.062 Kč
Výsledná cena (odhadní)163.592 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka246132257/0300
Variabilní symbol849115555
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dražbu podílu 1/16 pozemků sloužících k zemědělským účelům, jejich celková rozloha je 143.202 m 2 . Dle územního plánu jsou pozemky regulovány jako plochy NZ - zemědělské. Část pozemků je bez porostů, na části pozemků se nachází náletové dřeviny. Pozemky nejsou oplocené. Pozemky jsou mírně svažité. K pozemkům se lze dostat bez problému po nezpevněné a zpevněné obecní cestě. 5 Charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti. Možnost parkování je na vlastním pozemku. Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy. K pozemkům parc. č. 302/4, 303, 305, 306, 307/1, 419, 420/9, 436/7, 790/41, 790/42 a 252/2 (PZE) se váže Smlouva o zemědělském pachtu č. 129/2017. Pachtýřem je ÚSOVSKO EKO s.r.o. Dle této smlouvy je zemědělský pacht sjednaný na dobu neurčitou od 1.1.2017. Výpovědní doba činí 10 let a počíná běžet 1. října bezprostředně následujícího po doručení písemné výpovědi. Touto smlouvou se propachtovatel zavazuje, že v případě prodeje nabídne předmětné pozemky k odkoupení pachtýři. Základní pachtovné dle této smlouvy činí 2000 Kč/ha a za každý rok, v němž propachtovatel nedá pachtýři výpověď a neběží výpovědní doba, dostává propachtovatel bonus ve výši 700 Kč/ha. Vlastníku oceňovaného spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/16 tedy náleží roční pachtovné ve výši 2002 Kč. Pachtovné je v obvyklé výši.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Exekutorský úřad Brno-město, Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor, se sídlem Cejl 494/25, 602 00 Brno, sp.zn. 169 EX 1275/16, přihlášená pohledávka ve výši 7.865,- Kč;

2) Exekutorský úřad Brno-město, Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor, se sídlem Cejl 494/25, 602 00 Brno, sp.zn. 169 EX 3775/19, přihlášená pohledávka ve výši 7.865,- Kč;

3) Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, se sídlem Veveří 125, 616 45 Brno, sp.zn. 137 EX 14382/13, přihlášená pohledávka ve výši 7.865,- Kč;

4) Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Šumperku, se sídlem Gen. Svobody 2790/38, 787 01 Šumperk, přihlášená pohledávka ve výši 1.557,- Kč;

5) Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, se sídlem Veveří 125, 616 45 Brno, sp.zn. 137 EX 23630/17, přihlášená pohledávka ve výši 6.655,- Kč;

6) Exekutorský úřad Praha 10, Mgr. Richard Bednář, soudní exekutor, se sídlem Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, sp.zn. 003 EX 5130/17, přihlášená pohledávka ve výši 7.865,- Kč;

7) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ 41197518, se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, přihlášená pohledávka ve výši 513.122,-Kč;

8) Česká republika – Okresní soud Brno-venkov, se sídlem Polní 39, 608 04 Brno, přihlášená pohledávka ve výši 6.000,- Kč.


Věcná břemena

smlouva o zemědělském pachtu č. 129/2017 uzavřena dne 02.03.2017 mezi povinným (propachtovatelem) a ÚSOVSKO EKO s.r.o., IČ 47972131, se sídlem Klopina 33, 789 73 Klopina (pachtýřem), zemědělský pacht ~ 2 ~ sjednaný na dobu neurčitou od 1.1.2017, výpovědní doba činí 10 let a počíná běžet 1. října bezprostředně následujícího po doručení písemné výpovědi, základní pachtovné dle této smlouvy činí 2.000,- Kč/ha a za každý rok, v němž propachtovatel nedá pachtýři výpověď a neběží výpovědní doba, dostává propachtovatel bonus ve výši 700,- Kč/ha, vlastníku oceňovaného spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/16 tedy náleží roční pachtovné ve výši 2.002,- Kč.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°53'24.31"N 17°7'30.35"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace