Dražba bytové jednotky 514/1 na ul. Šafaříkova, obec Němčice nad Hanou

Do začátku dražby zbývá: 15 dnů 2 minuty 43 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 EX 00256/20-021
Nejnižší podání 686.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajOlomoucký kraj
OkresProstějov
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby143 EX 00256/20-021
Začátek dražby11.11.2020 10:30
Konec dražby11.11.2020 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mg. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání686.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.030.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol0025620
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby je níže uvedená zástava - nemovité věci a spoluvlastnický podíl na nemovité věci, a to:

I. nemovitá věc:

- jednotka č.p./č. jednotky 514/1, způsob využití byt, vymezeno v: 

Budova: Němčice nad Hanou, č.p. 514, byt.dům, LV 5381, na parcele St. 244, LV 5381,

Parcela: St. 244 zastavěná plocha a nádvoří,

zapsaná na listu vlastnictví č. 5379 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, pro obec Němčice nad Hanou, katastrální území Němčice nad Hanou,

II. id. spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovité věci:

- pozemek parcela č. St. 244, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 311 m². Na pozemku stojí stavba:  Němčice nad Hanou, č.p. 514, byt.dům,

- stavba Němčice nad Hanou, č.p. 514, byt.dům, na pozemku parc. č. St. 244,

zapsaný na listu vlastnictví č. 5381 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, pro obec Němčice nad Hanou, katastrální území Němčice nad Hanou,

přičemž u budovy Němčice nad Hanou, č.p. 514, se jedná pouze o společné části.

Na pozemku parc. č. St. 244 se nachází vedlejší stavba.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:

Venkovní úpravy – přípojky inženýrských sítí.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.


Popis dražených nemovitých věcí:

Dražená nemovitá věc se nachází v okrese Prostějov, ve městě Němčice nad Hanou, při ul. Šafaříkova, cca 500 m od Městského úřadu a zastávky bus „Němčice nad Hanou, nákupní středisko“. Okolní zástavbu tvoří objekty individuálního bydlení. Ve městě Němčice nad Hanou je k dispozici základní občanská vybavenost. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici v Prostějově, ve vzdálenosti cca 15 km od nemovité věci. Parkovací možnosti jsou dobré na pozemku města p.č. 3672/24.

Pozemek parc.č. st. 244 je z části (cca 120 m²) zastavěn bytovým domem č.p. 514. Dále se na pozemku (zahradě) nachází vedlejší stavba a venkovní úpravy (přípojky IS, zpevněné plochy, oplocení).

Bytová jednotka se nachází v samostatně stojícím bytovém domě, který je podsklepený a má 2.NP, bez výtahu. Stavba je zděné konstrukce, střecha je sedlová.

Bytový dům je v užívání cca 60let.

Jednotka o velikosti 3+1 je umístěna v 1.NP. Podlahy v obytných místnostech tvoří plovoucí podlahy a prkenné podlahy, v ostatních prostorách jsou keramické dlažby. Vybavení kuchyně tvoří kuchyňská linka a plynový sporák. Vybavení sanity tvoří vana, umyvadlo a WC. Okna v bytě jsou plastová. Vytápění bytu je ústřední plynovým kotlem. Jádro je zděné. Obytná plocha bytové jednotky činí 76,55 m².

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Šafaříkova 514, Adresa, Němčice nad Hanou, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace