Pozemek (ostatní plocha) v obci Hradec Králové, k.ú. Věkoše, okres Hradec Králové

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 6438/18-70
Nejnižší podání 108.900 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 4
Počet podání 31

Nejvyšší podání

c5409a16
269.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
c5409a16 269.000 Kč 14.1.2021 14:13:21.672607
c7d5aba3 268.000 Kč 14.1.2021 14:08:41.897970
c5409a16 248.000 Kč 14.1.2021 14:08:25.732648
c7d5aba3 247.000 Kč 14.1.2021 14:08:02.177737
c5409a16 227.000 Kč 14.1.2021 14:07:41.872357
c7d5aba3 226.000 Kč 14.1.2021 14:06:00.400228
c5409a16 206.000 Kč 14.1.2021 14:05:42.613880
c7d5aba3 201.000 Kč 14.1.2021 14:04:33.789515
c5409a16 181.000 Kč 14.1.2021 14:04:13.790999
c7d5aba3 180.000 Kč 14.1.2021 14:02:17.069215
c5409a16 160.000 Kč 14.1.2021 14:00:38.665790
c7d5aba3 159.000 Kč 14.1.2021 13:58:26.488652
c5409a16 158.000 Kč 14.1.2021 13:58:12.936063
c7d5aba3 157.000 Kč 14.1.2021 13:55:00.030388
c5409a16 147.000 Kč 14.1.2021 13:53:55.373135
c7d5aba3 144.900 Kč 14.1.2021 13:52:03.597593
c5409a16 139.900 Kč 14.1.2021 13:49:44.305306
c7d5aba3 138.900 Kč 14.1.2021 13:49:01.143671
c5409a16 128.900 Kč 14.1.2021 13:48:23.261286
c7d5aba3 127.900 Kč 14.1.2021 13:48:10.468975
c5409a16 126.900 Kč 14.1.2021 13:46:40.345389
fba0fd26 125.900 Kč 14.1.2021 13:44:04.989581
c5409a16 124.900 Kč 14.1.2021 13:39:05.628656
c7d5aba3 123.900 Kč 14.1.2021 13:38:45.177496
c5409a16 118.900 Kč 14.1.2021 13:36:23.359841
c7d5aba3 117.900 Kč 14.1.2021 13:35:22.604070
c5409a16 112.900 Kč 14.1.2021 13:34:48.794388
c7d5aba3 111.900 Kč 14.1.2021 13:31:22.732656
c5409a16 110.900 Kč 14.1.2021 13:27:50.192131
c7d5aba3 109.900 Kč 14.1.2021 13:12:19.682890
c5409a16 108.900 Kč 14.1.2021 13:02:12.048211

KrajKrálovéhradecký kraj
OkresHradec Králové
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 6438/18-70
Začátek dražby14.01.2021 13:00
Konec dražby14.01.2021 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání108.900 Kč
Výsledná cena (odhadní)363.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1806438070
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází v západní zastavěné městské části Věkoše. Travnatý pozemek parc. č. 190/3 je na východní jižní a západní straně oplocený. Na travnatém pozemku se nacházejí porosty. Pozemek je v územní plánu veden jako plocha pro motorovou dopravu a návrh na plochu výroby a služeb negativního vlivu na okolí a návrh na plochy rekreačních chat a chatových osad.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní a předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou: nebyla zjištěna.


Uplatnění předkupního práva

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Věkoše, Hradec Králové, okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace