Přívěsný vozík Agados 3 - Techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 3026/20-32
Nejnižší podání 3.500 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 125
Počet podání 27

Nejvyšší podání

bb86f1a6
13.550 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
bb86f1a6 13.550 Kč 2.2.2021 10:07:04.653923
f4a9441d 6.550 Kč 2.2.2021 10:06:06.078281
cf31c27b 6.500 Kč 2.2.2021 10:06:00.534594
5d201d33 6.450 Kč 2.2.2021 10:05:47.727897
42b9c41a 6.400 Kč 2.2.2021 10:05:30.331579
f4a9441d 6.300 Kč 2.2.2021 10:04:31.832285
42b9c41a 6.250 Kč 2.2.2021 10:04:24.292190
5d201d33 6.200 Kč 2.2.2021 10:03:48.619775
f4a9441d 6.150 Kč 2.2.2021 10:03:43.582078
42b9c41a 6.100 Kč 2.2.2021 10:03:27.254271
a6622332 6.000 Kč 2.2.2021 10:03:12.961254
d9fb8197 5.950 Kč 2.2.2021 10:02:48.656506
3e43e0d5 5.650 Kč 2.2.2021 10:02:23.933160
f4a9441d 5.600 Kč 2.2.2021 10:02:07.147002
cf31c27b 5.550 Kč 2.2.2021 10:01:35.756320
c19baa20 5.500 Kč 2.2.2021 10:01:19.047235
42b9c41a 5.450 Kč 2.2.2021 10:01:06.426140
7d14edb5 4.450 Kč 2.2.2021 10:00:57.966558
3e43e0d5 4.400 Kč 2.2.2021 10:00:51.455930
6ecc8ecb 4.350 Kč 2.2.2021 10:00:47.544813
0f8745de 4.250 Kč 2.2.2021 10:00:40.811189
0e8c90f2 4.200 Kč 2.2.2021 10:00:30.612954
6bc79648 3.700 Kč 2.2.2021 10:00:24.707866
3e43e0d5 3.650 Kč 2.2.2021 10:00:20.231227
be21b25d 3.600 Kč 2.2.2021 10:00:14.098929
d77f17f7 3.550 Kč 2.2.2021 10:00:08.368955
36eec847 3.500 Kč 1.2.2021 21:00:03.895574

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 3026/20-32
Začátek dražby02.02.2021 10:00
Konec dražby02.02.2021 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání3.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)10.500 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 2003026032, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v
externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 11.2.2021 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 28.1.2021 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace