Podíly na pozemcích v k.ú. Čejkovice (okr. Hodonín) a k.ú. Vrbice u Velkých Pavlovic, (okr. Břeclav)

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX42280/19-66
Nejnižší podání 45.500 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 4
Počet podání 32

Nejvyšší podání

1db8f8de
156.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
1db8f8de 156.000 Kč 10.2.2021 14:01:18.640809
00f3f31c 146.000 Kč 10.2.2021 14:01:08.340550
1db8f8de 144.000 Kč 10.2.2021 14:01:00.418768
00f3f31c 134.000 Kč 10.2.2021 14:00:48.503090
1db8f8de 132.000 Kč 10.2.2021 14:00:42.936564
00f3f31c 130.000 Kč 10.2.2021 14:00:30.795342
1db8f8de 128.000 Kč 10.2.2021 14:00:24.593515
00f3f31c 118.000 Kč 10.2.2021 14:00:11.898496
1db8f8de 116.000 Kč 10.2.2021 14:00:05.414515
00f3f31c 114.000 Kč 10.2.2021 13:59:57.540478
1db8f8de 112.000 Kč 10.2.2021 13:59:50.156239
00f3f31c 102.000 Kč 10.2.2021 13:59:37.015690
1db8f8de 100.000 Kč 10.2.2021 13:59:26.110421
00f3f31c 98.000 Kč 10.2.2021 13:59:18.253679
1db8f8de 96.000 Kč 10.2.2021 13:59:06.615354
00f3f31c 86.000 Kč 10.2.2021 13:58:53.021342
1db8f8de 84.000 Kč 10.2.2021 13:58:20.106139
00f3f31c 82.000 Kč 10.2.2021 13:58:12.883991
1db8f8de 80.000 Kč 10.2.2021 13:57:59.055790
c14e9f3b 70.000 Kč 10.2.2021 13:57:47.444507
00f3f31c 68.000 Kč 10.2.2021 13:57:41.889131
1db8f8de 66.000 Kč 10.2.2021 13:57:38.014691
c14e9f3b 64.000 Kč 10.2.2021 13:57:31.531808
1db8f8de 62.000 Kč 10.2.2021 13:57:20.711570
00f3f31c 60.000 Kč 10.2.2021 13:57:10.299099
1db8f8de 58.000 Kč 10.2.2021 13:56:55.623598
00f3f31c 56.000 Kč 10.2.2021 13:56:47.941095
c14e9f3b 54.000 Kč 10.2.2021 13:56:24.210551
1db8f8de 51.500 Kč 10.2.2021 13:50:30.417287
d9e2568a 49.500 Kč 10.2.2021 13:50:02.188686
c14e9f3b 47.500 Kč 10.2.2021 13:39:01.775814
1db8f8de 45.500 Kč 10.2.2021 13:01:40.784231

KrajJihomoravský kraj
OkresHodonín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX42280/19-66
Začátek dražby10.02.2021 13:00
Konec dražby10.02.2021 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání45.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)91.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1104228019
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

I) Nemovité věci evidované na LV č. 5729, v k.ú. Čejkovice

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 2900/75 - vinice, pozemku p.č. 2900/161 - ostatní plocha, pozemku p.č. 2900/308 - ostatní plocha, pozemku p.č. 2900/379 - vinice, pozemku p.č. 2900/447 - ostatní plocha, pozemku p.č. 2900/495 - vinice, pozemku p.č. 2900/519 - vinice a pozemku p.č. 2900/599 - ostatní plocha, v k.ú. Čejkovice, obec Čejkovice, okres Hodonín, které jsou situovány v západní odlehlé části katastrálního území, leží v rovinném až mírně sklonitém terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Na pozemcích se nachází trvalé porosty vinice, včetně opěrné konstrukce, a to betonových a ocelových sloupků a vodících drátů. Na pozemku p.č. 2900/161 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. 

II) Nemovité věci evidované na LV č. 379, v k.ú. Vrbice u Velkých Pavlovic

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 2741 - orná půda, v k.ú. Vrbice u Velkých Pavlovic, obec Vrbice, okres Břeclav, který je situován v severní odlehlé části katastrálního území, leží v mírně sklonitém terénu s přístupem po nezpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 8563 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 2210 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Kobylí, č. p. 459, 691 10 Kobylí a přes nezpevněné pozemky. Na pozemku se nachází trvalé porosty vinice, včetně opěrné konstrukce, a to betonových a ocelových sloupků a vodících drátů. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Dle platného územního plánu obce Vrbice je pozemek vedený takto: „NZ - plochy zemědělské“. Informace získány z internetových stránek obce. Ocenění je provedeno dle zjištěného, skutečného stavu.

203EX42280/19 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Čejkovice, okres Hodonín, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace