Pozemky Telnice u Brna

Do začátku dražby zbývá: 3 dny 2 hodiny 43 minut 47 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 5314/15-IZ
Nejnižší podání 76.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 5314/15-IZ
Začátek dražby19.01.2021 13:00
Konec dražby19.01.2021 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Iveta Zouharová
telefon: 544 508 311,
i.zouharova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání76.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)114.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota18.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211184258/6800
Variabilní symbol531415
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

pozemky lesní a

pozemky zahrad s využitím pro zemědělskou činnost a jako užitková zahrada s trvalými porosty.

Pozemky jsou rovinaté, přístupné po místní nezpevněné komunikace umístěné na pozemku parc.č.

806/1 a 806/2 (vlastnictví: Obec Telnice, druh pozemku: orná půda) a dále přes pozemek parc.č.

1159/34 (vlastnictví: Obec Telnice, druh pozemku: ostatní plocha).Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Viz oznámení o přihlášených pohledávkách, které bude zveřejněno na úřední desce soudního exekutora po konání první dražby.


Věcná břemena

Viz dražební vyhláška


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°6'26.63"N 16°43'11.82"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace