Dražba rodinného domu ve Vyškově, Brňany č.p. 34

Do začátku dražby zbývá: 9 dnů 23 hodin 14 minut 17 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 EX 00318/20-054
Nejnižší podání 1.520.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajJihomoravský kraj
OkresVyškov
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby143 EX 00318/20-054
Začátek dražby03.02.2021 10:30
Konec dražby03.02.2021 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mg. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání1.520.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.280.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol0031820
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci a to:

- pozemek parcela č. 1787, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 241 m². Součástí je stavba: Brňany, č.p. 34, rod.dům. Stavba stojí na pozemku p.č.: 1787.

- pozemek parcela č. 1788, ostatní plocha o výměře 113 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 3653 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov, pro obec Vyškov, katastrální území Vyškov.


Příslušenství nemovitých věcí tvoří:

Venkovní úpravy – přípojky inženýrských sítí.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Popis dražených nemovitých věcí:

Dražené nemovité věci se nachází v okrese Vyškov, ve městě Vyškov, části Brňany, při ul. U Jordánka, cca 150 m od zastávky bus „Vyškov, Moravská“. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního bydlení. Parkovací možnosti jsou omezené na okolních komunikacích. Ve městě Vyškov je k dispozici kompletní občanská vybavenost, vzdálenost do centra města je cca 1 km. Přístup k nemovité věci je z pozemku parc.č. 3667/1, který je ve vlastnictví města Vyškov.

Pozemky:

Pozemky jsou v jednotném funkčním celku se stavbami, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se zde rodinný dům, vedlejší stavba, venkovní úpravy a trvalé porosty. Celková výměra pozemků ve funkčním celku činí 354 m².

Rodinný dům č.p. 34, součást pozemku parc.č. 1787:

Rodinný dům je řadový, krajní, nepodsklepený, s jedním NP (s navazující hospodářskou částí) a zřejmě obytným podkrovím pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou betonové. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z cihel. Stropy jsou s rovným podhledem. Střecha je sedlová, se střešní krytinou z tašek. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou břízolitové, je proveden venkovní obklad soklu. Okna jsou plastová.

Znalci nebyla umožněna prohlídka interiéru, znalec pro další ocenění uvažuje se standardním vybavením, tj. vnitřní omítky vápenné hladké, vnitřní keramické obklady v kuchyni, koupelně a na WC, vytápění objektu ústřední, zřejmě prostřednictvím kotle na zemní plyn, vybavení kuchyně kuchyňskou linkou, vybavení sanity tvoří zřejmě vana, případně sprchový kout, umyvadlo a WC.

Napojení na IS znalec předpokládá: voda, elektro, plyn a kanalizace.

Celková zastavěná plocha domu (vč. navazující hospodářské části) činí cca 100 m². Obytná plocha domu činí cca 70 m².

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

U Jordánka 34/28, Adresa, Vyškov - Brňany, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace