Podíl na pozemcích v k.ú. Janovice nad Úhlavou, okr. Klatovy

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX56429/14
Nejnižší podání 40.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 6

Nejvyšší podání

ae5def65
45.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ae5def65 45.000 Kč 21.4.2021 13:56:02.475469
95a93088 44.000 Kč 21.4.2021 13:55:11.894376
ae5def65 43.000 Kč 21.4.2021 13:52:04.750090
95a93088 42.000 Kč 21.4.2021 13:49:59.703276
ae5def65 41.000 Kč 21.4.2021 13:44:19.057240
95a93088 40.000 Kč 21.4.2021 13:06:42.222785

KrajPlzeňský kraj
OkresKlatovy
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX56429/14
Začátek dražby21.04.2021 13:00
Konec dražby21.04.2021 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání40.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)60.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota15.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1105642914
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je:

1) Nemovité věci evidované na LV č. 1054, k.ú. Janovice nad Úhlavou

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 pozemku p.č. 1945/37 - zahrada, v k.ú. Janovice nad Úhlavou, obec Janovice nad Úhlavou, okres Klatovy, který je situován ve okrajové části obce Janovice nad Úhlavou, v rovinném terénu s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1946/5 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Janovice a dále přes pozemek p.č. 1945/39 - ostatní plocha, který je rovněž předmětem ocenění tohoto Znaleckého posudku. Dle platného územního plánu obce Janovice nad Úhlavou je pozemek vedený jako: „RZ - plochy rekreace se specifickým využitím - zahrádkové osady“. Informace získány z internetových stránek obce Janovice nad Úhlavou.

2) Nemovité věci evidované na LV č. 1031, k.ú. Janovice nad Úhlavou

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 pozemku p.č. 1945/39 - ostatní plocha, v k.ú. Janovice nad Úhlavou, obec Janovice nad Úhlavou, okres Klatovy, který je situován v okrajové části obce Janovice nad Úhlavou, v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1946/5 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Janovice nad Úhlavou, Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou.

203EX56429/14, www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Janovice nad Úhlavou, Klatovy

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace