podíl 1/4 lesní pozemek, Jestřabí v Krkonoších - Křížlice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 9397/08-46
Nejnižší podání 10.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 5

Nejvyšší podání

cff5cb5d
18.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
cff5cb5d 18.000 Kč 4.5.2021 13:33:16.093470
bb3d25c1 16.000 Kč 4.5.2021 13:29:16.997902
cff5cb5d 14.000 Kč 4.5.2021 13:23:56.351831
71abe4d3 12.000 Kč 4.5.2021 13:22:58.023962
cff5cb5d 10.000 Kč 4.5.2021 13:00:12.946782

KrajLiberecký kraj
OkresSemily
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 9397/08-46
Začátek dražby04.05.2021 13:00
Konec dražby04.05.2021 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání10.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)15.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka5900892/0800
Variabilní symbol939708
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

ideální podíl o velikosti ¼


- parc. č. 584 o výměře 1323 m2 - lesní pozemek

- parc. č. 589 o výměře 2922 m2 - lesní pozemek

- parc. č. 591 o výměře 108 m2 – ostatní plocha

- parc. č. 618/2 o výměře 182 m2 - lesní pozemek

- parc. č. 622 o výměře 325 m2 - lesní pozemek

- parc. č. 1501/39 o výměře 128 m2 – ostatní plocha

- parc. č. 1501/43 o výměře 8 m2 - ostatní plocha


Vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,

Katastrální pracoviště Semily, pro obec 577189 Jestřabí v Krkonoších, katastrální území

676560 Křížlice, na listu vlastnictví č. 416.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Generali Česká pojišťovna a.s., IČ 45272956,
se sídlem Purkyňova 2845/101, 612 00 Brno, přihlásil pohledávku ve výši 42.809,- Kč, na základě
Rozsudku OS v Semilech č.j. 83C 201/2010-62. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby,
doručeno dne 17.3.2021 .

2) Generali Česká pojišťovna a.s., IČ 45272956,
se sídlem Spálená 75/16, Praha, práv.zast. Mgr. Josef Veverka, advokát se sídlem Janáčkovo
Nábřeží 7, 150 00 Praha, přihlásil pohledávku ve výši 42.874,78 Kč, na základě Rozsudku OS v
Semilech č.j. 83C 201/2010-62. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne
29.4 .2021 . Pro pohledávku je nařízeno exekuční řízení č.j. 054 EX 32/15 (Mgr. Jiří Nevřela, EÚ
Praha východ).
P OHLEDÁVKA S TÍMTO EX.TITULEM JIŽ DORUČENA dne 17.3.2021!!!


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Jestřabí v Krkonoších, Křížlice, myslivna, Zastávka autobusu, Benecko, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace