Opakované dražební jednání - dražba stavby pro výrobu v k.ú. Štítná nad Vláří, Okres Zlín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 150 EX 2093/14-194
Nejnižší podání 1.338.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 3

Nejvyšší podání

67c09916
1.358.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
67c09916 1.358.000 Kč 22.4.2021 9:08:20.803580
50f08d02 1.348.000 Kč 22.4.2021 9:03:59.591876
67c09916 1.338.000 Kč 22.4.2021 9:00:09.727306

KrajZlínský kraj
OkresZlín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby150 EX 2093/14-194
Začátek dražby22.04.2021 09:00
Konec dražby22.04.2021 09:15

Dražebník

Exekutorský úřad Kladno, Kučera Petr, JUDr. Ing.
nám. Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno

Kontaktní osoba

Tereza Piešťanská
telefon: +420 314 004 554,
tereza.piestanska@eukladno.cz

Úřední hodiny

Pondělí10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Úterý10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Středa10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Čtvrtek10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Pátek10:00 - 11:3013:30 - 15:00

Nejnižší podání1.338.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)4.460.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota130.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-7561840247/0100
Variabilní symbol999209314
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

nemovitá věc se nachází v okrese Zlín, v obci Štítná nad Vláří – Popov, v okrajové části Štítná nad Vláří, poblíž Penzionu Javorník Štítná, cca 800 m od zastávky bus „Štítná nad Vláří – Popov, Štítná“. Okolní zástavbu tvoří komerční objekty (zemědělské stavby, penzion, apod.). Přístup a příjezd k nemovité věci je přes pozemky ve vlastnictví třetích osob. Nemovité věci se nachází v rozsáhle chráněném území.

Nemovitá věc je tvořena: stavbou pro výrobu č.p. 546 na pozemcích parc.č. st. 812/13, st. 812/14, st. 812/15, st. 812/17, st. 812/18, st. 812/21, st. 812/24, st. 812/25, st. 812/26 a st. 812/27, včetně součástí a příslušenství, katastrální území Štítná nad Vláří, obec Štítná nad Vláří - Popov, okres Zlín (LV č. 1294).

slouží jako objekt výroby se zázemím. Stavba je samostatně stojící, podsklepená, přízemní s plochou střechou. Objekt je zasazen ve svahu se severozápadním sklonem. Vstup do budovy je ze severozápadu několika vraty a dveřmi v 1.PP. Z jihovýchodu je vstup v 1.NP. Budova je pravděpodobně založena na základových pásech. Konstrukce budovy je zděná. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná zdvojená a hliníková. Vrata a dveře jsou plechové. V budově jsou výrobní prostory a sociální zázemí (koupelna a WC). Budova se nachází v zanedbaném technickém stavu, není delší dobu využívaná.

Vytápění je ústřední, plynové. Ohřev teplé vody je prostřednictvím el. bojleru.

Stavba je napojena na IS: elektro, vodovod, kanalizace a plynovod. K datu ocenění jsou přípojky zřejmě odpojeny.

Pozemky, na kterých se stavba č.p. 546 nachází jsou ve vlastnictví třetích osob, pozemky nejsou předmětem tohoto ocenění. ,

Zastavěná plocha objektu činí 983 m2. Užitnou plochu znalec odhaduje na cca 1400 m2.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor,

Mgr. Kateřina Hořejšová,

innogy Energie, s.r.o.,

Finanční úřad pro Zlínský kraj - územní pracoviště ve Vsetíně,

Pražská správa sociálního zabezpečení,JUDr. Ing. Petr Kučera - soudní exekutor - 150,Finanční úřad pro hlavní město Prahu - územní pracoviště pro Prahu 1,
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,Vybíral David, Mgr. - soudní exekutor,Valentová Lucie, Mgr. – soudní exekutorka, Kalistová Jana, Mgr. - soudní exekutorka, Innogy Energie, Vlček Daniel, Mgr. - soudní exekutorVěcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Štítná nad Vláří, Štítná nad Vláří-Popov, okres Zlín, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace