Dražba podílu 1/2 RD v obci Rohle okres Šumperk

Odročená na neurčito
Odročená na neurčito

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 169EX 3081/18-85
Nejnižší podání 79.334 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

KrajOlomoucký kraj
OkresŠumperk
Stav dražbyOdročená na neurčito
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby169EX 3081/18-85
Začátek dražbynení určen
Konec dražbynení určen

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - město, Lucie Valentová, Mgr.
Cejl 494/25, 602 00 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Jakub Vymětalík
telefon: +420 545 214 443, mobil: +420 775 169 136
podatelna@exekutor-brno.eu

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Středa08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání79.334 Kč
Výsledná cena (odhadní)119.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka246132257/0300
Variabilní symbol3081185555
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu podílu 1/2 RD, samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům má částečné podsklepení, nachází se zde půda a obytné podkroví není vybudované. Na základě sdělení osoby přítomné během prohlídky byl objekt postaven v roce 1900. Základy jsou kamenné, objekt je zděné konstrukce, stěny mají tloušťku 45 cm a stropy jsou z dřevěných trámů. Tvar střechy je sedlový, střešní krytina je tvořena eternitovými šablonami a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové a stavba není zateplena. Dispozičně je dům řešen jako 2+2. V domě se nachází schodiště o výměře 8,09 m2 , kuchyně o výměře 11,79 m2 , pokoj o výměře 19,05 m2 , jižní obytná část domu o výměře 57,00 m2 , půda o výměře 110,00 m2 , sklep o výměře 37,00 m2 . Podlahová plocha činí 95,93 m2 . Podlahová plocha vč. příslušenství činí 242,93 m2 . Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Jsou zde instalována špaletová okna, příslušenství oken chybí. Obytné prostory jsou orientovány na severovýchod, severozápad a jihozápad. V severní části domu koupelna není vybudovaná, v jižní části domu je koupelna vybavena vanou a umyvadlem. V severní části domu je pouze suché WC, v jižní části domu je klasická splachovací toaleta. Jsou zde použity dřevěné plné a dřevěné prosklené dveře, které mají dřevěné zárubně. Vchodové dveře jsou dřevěné. V kuchyni je instalována kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů. Pro osvětlení jsou použity lustry. V obytných místnostech je položeno lino, v kuchyni je na podlaze lino, Ostatní místnosti mají na podlaze cementový potěr. V rodinném domě se nenachází další vybavení. Do domu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a je napojen na rozvodnou síť elektrického proudu. Voda je brána ze studny, v severní části domu odpady nejsou řešeny, v jižní části domu jsou odpady svedeny do septiku. Rozvod zemního plynu není připojen. Vytápění rodinného domu je řešeno v severní části lokálně na tuhá paliva, v jižní části kotlem na TP a topnými tělesy zde jsou radiátory. Ohřev vody v severní části domu není řešen, v jižní části je řešen bojlerem. Stěny jsou bez vad, střecha je poškozena, okna jsou zastaralá, podlahy v domě jsou zastaralé, objekt je bez vybavení a rozvody vykazují známky poškození. Rodinný dům je ve špatném stavu. Na pozemku se nachází okrasné a ovocné dřeviny a pozemek je bez oplocení. Samotný pozemek je mírně svažitý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Je zde možnost parkování na vlastním pozemku. K objektu náleží studna, hospodářský přístavek a kůlna.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°51'48.21"N 17°0'41.96"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.