Rodinný dům Plzeň Doudlevce Ovocná ulice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 210042
Nejnižší podání 5.579.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 5
Počet podání 24

Nejvyšší podání

bcad83f3
5.899.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
bcad83f3 5.899.000 Kč 6.5.2021 10:41:35.911703
2cbae593 5.849.000 Kč 6.5.2021 10:41:09.276590
bcad83f3 5.839.000 Kč 6.5.2021 10:37:17.226745
2dbaf6c0 5.789.000 Kč 6.5.2021 10:36:59.544745
bcad83f3 5.779.000 Kč 6.5.2021 10:36:43.983916
2dbaf6c0 5.769.000 Kč 6.5.2021 10:36:36.842920
bcad83f3 5.759.000 Kč 6.5.2021 10:36:18.554029
2dbaf6c0 5.749.000 Kč 6.5.2021 10:36:12.606541
bcad83f3 5.739.000 Kč 6.5.2021 10:35:53.759953
2cbae593 5.729.000 Kč 6.5.2021 10:35:38.617723
2dbaf6c0 5.719.000 Kč 6.5.2021 10:35:23.145891
bcad83f3 5.709.000 Kč 6.5.2021 10:32:14.032951
1ad0aaee 5.699.000 Kč 6.5.2021 10:31:42.407899
bcad83f3 5.689.000 Kč 6.5.2021 10:30:13.199928
2dbaf6c0 5.679.000 Kč 6.5.2021 10:29:46.579125
bcad83f3 5.669.000 Kč 6.5.2021 10:28:32.648255
2dbaf6c0 5.659.000 Kč 6.5.2021 10:27:57.872180
bcad83f3 5.649.000 Kč 6.5.2021 10:23:14.914608
2dbaf6c0 5.639.000 Kč 6.5.2021 10:21:52.384009
bcad83f3 5.629.000 Kč 6.5.2021 10:16:59.600536
1ad0aaee 5.619.000 Kč 6.5.2021 10:16:31.515964
bcad83f3 5.599.000 Kč 6.5.2021 10:10:18.666083
2dbaf6c0 5.589.000 Kč 6.5.2021 10:09:31.985531
bcad83f3 5.579.000 Kč 6.5.2021 10:00:19.329330

KrajPlzeňský kraj
OkresPlzeň-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražby210042
Začátek dražby06.05.2021 10:00
Konec dražby06.05.2021 10:30

Dražebník

OK dražebník a.s.,
Jiráskova 398, 33701 Rokycany

Kontaktní osoba

Zdeněk Zeitham
mobil: +420 737 290 158
zdenek.zeitham@okdrazebnik.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Úterý09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Středa09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Pátek09:00 - 11:0012:00 - 13:00

Nejnižší podání5.579.000 Kč
Cena předmětu dražby6.500.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota160.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2400766290/2010
Variabilní symbol210042
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby je dvoupodlažní, částečně podsklepený, samostatný rodinný dům, přibližně čtvercového půdorysu, s plochou střechou, je postaven na rovinném pozemku parc. č. 125. Dům obsahuje dvě bytové jednotky 4+1 (v přízemí) a 3+1 (v 1.patře). Původní přízemní rodinný dům se sedlovou střechou pocházel ze začátku 20. století (stáří uvažováno k roku 1910). Kolem roku 1985 byl dům kompletně rekonstruován a přistavěn. Z původního domu bylo zachováno podzemní podlaží a svislé konstrukce 1. nadzemního podlaží. Ostatní konstrukce byly nově pořízeny, včetně celé přístavby 2. nadzemního podlaží s plochou střechou. Stavebně technický stav domu je poznamenán skutečností, že v nedávné minulosti bylo po dobu 2 až 3 let celé přízemí prázdné a nevyužívané a u celého objektu není v posledních cca 7 letech prováděna pravidelná údržba. Základy jsou z betonových pasů. Svislé nosné konstrukce rodinného domu jsou zděné. Střecha je plochá. Krytina je asfaltová – svařované živičné pásy. Klempířské konstrukce jsou kompletní, provedené z pozinkovaného plechu. Dům není vybaven bleskosvodem. Stropy v nadzemních podlažích jsou s rovným podhledem. Schodiště je betonové s povrchem stupňů z keramické dlažby. Fasáda je břízolitová škrabaná. Vnitřní omítky jsou vápenocementové. V koupelnách, na WC a u kuchyňské linky jsou keramické obklady. Podlahy v obytných částech domu jsou dřevěné v kombinaci s tkanými koberci, plovoucí podlaha a PVC. V sociálních prostorách a na chodbách jsou podlahy s povrchem z keramických dlaždic. Vchodové dveře jsou palubkové, vnitřní dveře jsou dřevěné hladké či prosklené, dýhované, s ocelovými zárubněmi. Okna jsou dřevěná zdvojená. Dům je napojen na přípojku veřejného vodovodu, veřejnou kanalizaci, plyn a elektřinu. Vytápění je řešeno plynovým kotlem umístěným v podzemním podlaží a rozvodem ústředního topení s ocelovými radiátory. Ohřev teplé vody zajišťují plynové karmy. Hygienická zařízení jsou standardní – keramická umyvadla, splachovací WC a vany. Bytové jednotky jsou vybaveny plynovými sporáky. Další vybavení není. Strukturu a výměry užitných ploch jednotlivých místností nebylo možno přesně kvantifikovat. Celková užitná plocha domu odvozená na základě zastavěných ploch jednotlivých podlaží činí 396 m2. Ve výpočtu porovnávací metody je pro vlastní porovnání uvažována užitná plocha pouze nadzemních podlaží, která je odhadnuta hodnotou 278 m².

Nemovitost je zatížena následujícím omezením vlastnického práva), které zpeněžením nemovitosti nezanikne:

- Věcné břemeno užívání – Oprávnění pro: Václav Vlček, bytem Ovocná 141/18, 301 00 Plzeň – Doudlevce,

nar.26.05.1943 a Marie Vlčková bytem Ovocná 141/18, 301 00 Plzeň – Doudlevce, nar.07.08.1943Termín prohlídky

  • Od 20.04.2021 15:00 do 20.04.2021 15:15
  • Od 21.04.2021 11:00 do 21.04.2021 11:15

Sraz zájemců o prohlídku je Ovocná 141/18, 301 00 Plzeň Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností. V případě dotazů se obracejte na e-mail info@okdrazebnik.cz anebo tel. č. 737 290 158.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Ovocná 141/18, Adresa, Plzeň 3 - Doudlevce, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace