1/8 bytu v Praze Hlubočepích

Do začátku dražby zbývá: 5 dnů 18 hodin 48 minut 24 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 216 EX 564/19-79
Nejnižší podání 263.334 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby216 EX 564/19-79
Začátek dražby29.06.2021 09:30
Konec dražby29.06.2021 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 2, Soudní exekutor Mgr. Lenka Dusílková Ochmannová, LL.M.
Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Ochmannová, LL.M.
mobil: 601106611
podatelna@exekutor-praha2.czz

Úřední hodiny

Pondělí13:00 - 16:00
Úterý09:00 - 12:00
Středa13:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 12:00

Nejnižší podání263.334 Kč
Výsledná cena (odhadní)395.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka1018367032/2700
Variabilní symbol56419999
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 nemovité věci - jednotky č. 683/7, v budově č.p. 682, 683, příslušející k části obce Hlubočepy, na pozemcích p.č. 942/63 a p.č. 942/64, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemkům v rozsahu 446/21837, vše zapsané na listu vlastnictví č. 8405 a listu vlastnictví č. 5252, vše v k.ú. Hlubočepy, obec Praha, okres Hlavní město Praha, která se nachází v V. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s šesti nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Machtého. Bytový dům je pravděpodobně napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. Ve městě Praha je možné napojení na kompletní inženýrské sítě. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 942/51 a dále přes pozemky p.č. 942/50 a p.č. 942/59, které jsou ve vlastnictví Hlavního města Praha. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven před 40 lety. V roce 2012 byla provedena výměna původních oken za nová. V roce 2017 byl pořízen nový výtah. Bytová jednotka je pravděpodobně dispozičně řešena jako 2+kk (o výměře 44,59 m2 + lodžie a sklepní místnost) s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Tomáš Chrastina Jarmila Chrastinová Vladimíra Hlaváčková


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Machatého, Ulice, Praha, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace