Podíl na bytě 3+1 v obci Nová Role, okr. Karlovy Vary

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX45975/18-117
Nejnižší podání 263.333 Kč
Minimální příhoz 8.000 Kč
Počet účastníků 7
Počet podání 10

Nejvyšší podání

004cfaa4
1.005.110 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
004cfaa4 1.005.110 Kč 29.9.2021 13:06:03.608276
267ce19b 487.333 Kč 29.9.2021 13:05:32.640589
26997b8f 387.333 Kč 29.9.2021 13:05:21.811823
004cfaa4 379.333 Kč 29.9.2021 13:05:04.392916
26997b8f 339.333 Kč 29.9.2021 13:04:55.362518
004cfaa4 331.333 Kč 29.9.2021 13:04:37.538220
267ce19b 301.333 Kč 29.9.2021 13:04:24.100553
004cfaa4 291.333 Kč 29.9.2021 13:03:38.297894
26997b8f 271.333 Kč 29.9.2021 13:02:39.339568
004cfaa4 263.333 Kč 29.9.2021 13:00:06.242981

KrajKarlovarský kraj
OkresKarlovy Vary
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX45975/18-117
Začátek dražby29.09.2021 13:00
Konec dražby29.09.2021 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání263.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)395.000 Kč
Minimální výše příhozu8.000 Kč
Dražební jistota85.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1104597518
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 jednotky č. 226/6 v budově č.p. 226, příslušející k části obce Nová Role, na pozemku p.č. St. 277, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 5808/169978, vše zapsané na listu vlastnictví č. 1617 a listu vlastnictví č. 1171, vše v k.ú. Nová Role, obec Nová Role, okres Karlovy Vary, která se nachází ve III. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, nepodsklepeného, typového, bytového domu celkem s devíti nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Školní. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1093/4 a dále přes pozemek p.č. 1093/3, které jsou ve vlastnictví Města Nová Role. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven v roce 1980. V roce 2008 byl pořízen nový výtah. V roce 2013 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem. V roce 2016 byla provedena rekonstrukce stoupaček. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

203EX45975/18 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Nová Role, město, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace