Podíl na pozemcích v k.ú. Slavošov u Zruče nad Sázavou a Želivec, okr. Kutná Hora

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX21323/11
Nejnižší podání 82.207 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 5

Nejvyšší podání

9d827832
94.207 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
9d827832 94.207 Kč 1.12.2021 13:58:51.754394
cac7a848 91.207 Kč 1.12.2021 13:32:55.268860
17b0a5bf 88.207 Kč 1.12.2021 13:31:03.481369
cac7a848 85.207 Kč 1.12.2021 13:06:52.677703
9d827832 82.207 Kč 1.12.2021 13:00:20.545425

KrajStředočeský kraj
OkresKutná Hora
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX21323/11
Začátek dražby01.12.2021 13:00
Konec dražby01.12.2021 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání82.207 Kč
Výsledná cena (odhadní)123.310 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota35.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102132311
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je:

I) Nemovité věci evidované na LV č. 10065, v k.ú. Želivec

Jedná se o  ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 268/3 - ostatní plocha, pozemku p.č. 261 - ostatní plocha, pozemku p.č. 258/16 - vodní plocha, pozemku p.č. 258/5 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 258/3 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 258/2 - vodní plocha a pozemku p.č. 258/1 - trvalý travní porost, LV č. 10065, vše v k.ú. Želivec, obec Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora, které jsou situovány v jižní, odlehlé části obce Zruč nad Sázavou. Pozemek p.č. 268/3 je situovaný v rovinném terénu s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky p.č. 261, p.č. 258/16, p.č. 258/5, p.č. 258/3, p.č. 258/2 a p.č. 258/1 jsou situovány v rovinném terénu s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 1128 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 a přes nezpevněné pozemky. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

II) Nemovité věci evidované na LV č. 88, v k.ú. Slavošov u Zruče nad Sázavou

Jedná se o pozemek p.č. 1079 - trvalý travní porost, LV č. 88, v k.ú. Slavošov u Zruče nad Sázavou, obec Slavošov, okres Kutná Hora, který je situován v jihozápadní, odlehlé části obce Zruč nad Sázavou. Pozemek je situován v rovinném terénu s přístupem přes nezpevněné pozemky. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

III) Nemovité věci evidované na LV č. 229, v k.ú. Slavošov u Zruče nad Sázavou

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1098 - vodní plocha, pozemku p.č. 1097/2 - vodní plocha, pozemku p.č. 1094 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 1092 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1075 - ostatní plocha a pozemku p.č. 1050 - trvalý travní porost, LV č. 229, v k.ú. Slavošov u Zruče nad Sázavou, obec Slavošov, okres Kutná Hora. Pozemky jsou situovány v rovinném až mírně sklonitém terénu s přístupem přes nezpevněné pozemky. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

IV) Nemovité věci evidované na LV č. 88, v k.ú. Slavošov u Zruče nad Sázavou

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 pozemku p.č. 1074/3 - ostatní plocha, LV č. 10073, v k.ú. Slavošov u Zruče nad Sázavou, obec Slavošov, okres Kutná Hora. Pozemek je situován v rovinném terénu s přístupem přes nezpevněné pozemky. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Dále je předmětem dražby ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 parcely č. 1097/1 v k.ú. Slavošov u Zruče nad Sázavou - více ve znaleckém posudku.

203EX21323/11, www.eujicha.cz


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Želivec, Zruč nad Sázavou, Kutná Hora

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace