Dražba id. spoluvlastnického podílu 1/6 RD v obci Tanvald okres Jablonec nad Nisou

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 074 EX 09013/06-381
Nejnižší podání 225.333 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 4

Nejvyšší podání

904308df
231.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
904308df 231.333 Kč 24.11.2021 13:54:41.221281
904308df 229.333 Kč 24.11.2021 13:35:47.357124
6b85748b 227.333 Kč 24.11.2021 13:08:44.191063
904308df 225.333 Kč 24.11.2021 13:01:07.248720

KrajLiberecký kraj
OkresJablonec nad Nisou
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby074 EX 09013/06-381
Začátek dražby24.11.2021 13:00
Konec dražby24.11.2021 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, David Koncz, Mgr.
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Pavel Singer
telefon: +420 355 318 111,
pavel.singer@eucheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání225.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)338.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota40.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010003/5500
Variabilní symbol200609013
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

 Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na samostatně stojícím částečně podsklepeném domě se dvěma nadzemními podlažími a částečně využitým podkrovím. Příslušenství věcí nemovitých tvoří garáž, venkovní úpravy, přípojky inženýrských sítí, oplocení a zpevněné plochy kolem domu.

DRAŽBA DALŠÍCH PODÍLŮ (1/6 + 1/72) NA NEMOVITOSTI PROBÍHÁ NA PORTÁLU EXDRAŽBY.CZ DNE 24.11.2021 OD 12:00 ( v řízení soudního exekutora JUDr. Aleše Bayera, Exekutorský úřad Praha 2).


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1)  JUDr. Igor Olma, soudní exekutor Exekutorského úřadu Svitavy, Nám. Míru 53/59, 568 02, Svitavy, s pohledávkou ve výši 9 300,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 063 spisu (111 EX 8395/08),

2)  JUDr. Soňa Karasová, soudní exekutor Exekutorského úřadu Liberec se sídlem Truhlářská 515, 460 01 Liberec 2, s pohledávkou ve výši 7 800,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 067 spisu.

3)  Telefónica 02 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, práv. zast. JUDr. Janou Kubištovou, CSc., advokátkou se sídlem Trojská 69/112, 171 00 Praha 7 – Troja, s pohledávkou ve výši 7 782,80 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 069 spisu.

4)  EOS KSI Česká republika, s.r.o., IČ: 25117483, se sídlem Novodvorská 994, Praha 4, práv. zast. Mgr. Veronikou Nedbalovou, LL.M., advokátkou se sídlem Na Příkopě 9-11, 110 00 Praha 1, s pohledávkou ve výši 58 586,86 Kč vč. přísl., přihláška je založena na č.l. 072 a 404 spisu.

5)  Mgr. David Koncz, soudní exekutor, Exekutorský úřad Cheb, se sídlem 26. dubna 10, 350 02 Cheb, s pohledávkou ve výši 7 925,50 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 073 a 402 spisu (EX 14119/08).

6)  Mgr. David Koncz, soudní exekutor, Exekutorský úřad Cheb, se sídlem 26. dubna 10, 350 02 Cheb, s pohledávkou ve výši 7 925,50 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 074 a 403 spisu (EX 14118/08).

7)  Mgr. David Koncz, soudní exekutor, Exekutorský úřad Cheb, se sídlem 26. dubna 10, 350 02 Cheb, s pohledávkou ve výši 7 925,50 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 075 a 406 spisu (EX 14117/08).

8)  Mgr. David Koncz, soudní exekutor, Exekutorský úřad Cheb, se sídlem 26. dubna 10, 350 02 Cheb, s pohledávkou ve výši 7 925,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 076 a 388 spisu (EX 11334/08).

9)  Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, Krajská pobočka pro Liberecký kraj, Územní pracoviště JABLONEC NAD NISOU, Budovatelů 7, 466 01 Jablonec nad Nisou, s pohledávkou ve výši 15 071,00 Kč vč. přísl., přihláška je založena na č.l. 077, 165 a 389 spisu.

10)Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956, právně zastoupen: JUDr.  Karlem Valdaufem, advokátem, se sídlem Národní dům na Vinohradech, náměstí Míru 820/9, 120 53, Praha 2, s pohledávkou ve výši 2 678,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 078 a 415 spisu (074 EX 11334/08).

11)Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956, právně zastoupen: JUDr.  Karlem Valdaufem, advokátem, se sídlem Národní dům na Vinohradech, náměstí Míru 820/9, 120 53, Praha 2, s pohledávkou ve výši 2 423,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 079 a 413 spisu (074 EX 14118/08).

12)Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956, právně zastoupen: JUDr.  Karlem Valdaufem, advokátem, se sídlem Národní dům na Vinohradech, náměstí Míru 820/9, 120 53, Praha 2, s pohledávkou ve výši 3 608,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 080 a 414 spisu (074 EX 14117/08).

13) JUDr. Eva Jablonská, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 6, se sídlem Slavíčkova 2, 160 00 Praha 6, s pohledávkou ve výši 16 500,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 081 spisu. (exekutor přihlašuje oprávněného)

14)ČEZ Prodej, s.r.o., IČ: 27232433, se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, práv. zast. JUDr. Danielem Volopichem, advokátem se sídlem Vlastina 23, 323 18 Plzeň, s pohledávkou ve výši 12 804,50 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 109 spisu.

15)Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, s pohledávkou ve výši 28 664,83 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 110 a 401 spisu.

16)WLG Invest a.s., IČ: 26289636 se sídlem Zarámí 4077, 760 40 Zlín, práv. zast. JUDr. Petrem Gallatem, advokátem se sídlem Filištínská 145, 537 01 Chrudim, s pohledávkou ve výši 1 819,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 119 a 385 spisu.

17)Allianz pojišťovna, a.s. se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, IČ: 47115971, práv. zast. Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem se sídlem U Zákrutu 1778/5, 106 00 Praha 10 Záběhlice, s pohledávkou ve výši 1 293,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 122 spisu.

18)Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, IČ: 63998530, se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, práv. zast. Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem se sídlem U Zákrutu 1778/5, 106 00 Praha 10 Záběhlice, s pohledávkou ve výši 1 908,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 127 spisu.

19)JUDr. Antonín Dohnal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Jeseník, se sídlem Otakara Březiny 229, Jeseník, PSČ 790 01, s pohledávkou ve výši 9 801,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 163 spisu.

20)Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, Praha 8, IČ: 47115971, práv. zast. advokátem JUDr. Michal Benda, advokát, se sídlem Apolinářská 445/6, Praha, PSČ: 128 00, IČ: 14904411, s pohledávkou ve výši 1 091,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 164 a 405 spisu.

21)Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, IČ 47116617, pr. zast. Mgr. Tomášem Pertotem, advokátem se sídlem Vážní 906, 500 03 Hradec Králové, s pohledávkou ve výši 2 208,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 383 spisu.

22)JUDr. Jana Jarková, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Zlín se sídlem Zlín, 2. května 2384, PSČ: 760 01, s pohledávkou ve výši 7 865,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 386 spisu.

23)Mgr. David Koncz, soudní exekutor, Exekutorský úřad Cheb, se sídlem 26. dubna 10, 350 02 Cheb, s pohledávkou ve výši 6 655,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 387 spisu (EX 3007/19).

24)Statutární město Jablonec nad Nisou, IČ: 00262340, se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou, s pohledávkou ve výši 16 500,00 Kč vč. přísl., přihláška je evidována na č.l. 390 spisu.

25)Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956, právně zastoupen: JUDr.  Karlem Valdaufem, advokátem, se sídlem Národní dům na Vinohradech, náměstí Míru 820/9, 120 53, Praha 2, s pohledávkou ve výši 2 756,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 416 spisu (074 EX 14119/08).

26)innogy Energie, s.r.o. se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, IČ 49903209, právně zastoupen Mgr. Přemyslem Dubem advokátem se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 10800 Praha 10, s pohledávkou ve výši 23 885,07 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 418 spisu.

27)Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, se sídlem Praha 3, Vinohradská 2577/178, PSČ 130 00, IČ 47114304, s pohledávkou ve výši 74 159,00 Kč vč. přísl., přihláška je založena na č.l. 419 spisu.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50°44'59.03"N 15°18'56.83"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace