Motocykl HONDA CB 250 - Velký TP techn.údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 DD 22/21-8
Nejnižší podání 5.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 92
Počet podání 78

Nejvyšší podání

f13a3cb9
51.650 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f13a3cb9 51.650 Kč 9.12.2021 11:23:04.890727
7d14350b 51.600 Kč 9.12.2021 11:22:47.368369
f13a3cb9 51.550 Kč 9.12.2021 11:18:16.640990
7d14350b 51.500 Kč 9.12.2021 11:16:06.592282
f13a3cb9 51.450 Kč 9.12.2021 11:12:19.908185
7d14350b 51.400 Kč 9.12.2021 11:12:10.449334
f13a3cb9 51.350 Kč 9.12.2021 11:07:55.575301
a0526c5f 51.300 Kč 9.12.2021 11:07:48.494768
f13a3cb9 51.250 Kč 9.12.2021 11:05:04.995891
a0526c5f 50.250 Kč 9.12.2021 11:04:55.211065
f13a3cb9 50.200 Kč 9.12.2021 11:04:50.475914
a0526c5f 50.150 Kč 9.12.2021 11:04:42.989518
f13a3cb9 50.100 Kč 9.12.2021 11:03:18.400297
a0526c5f 50.050 Kč 9.12.2021 11:03:07.716543
f13a3cb9 50.000 Kč 9.12.2021 11:02:28.500117
a0526c5f 48.400 Kč 9.12.2021 11:02:09.483290
f13a3cb9 48.350 Kč 9.12.2021 11:02:00.456215
7d14350b 46.350 Kč 9.12.2021 11:01:43.207002
f13a3cb9 46.300 Kč 9.12.2021 11:01:27.519875
4de7e0da 46.250 Kč 9.12.2021 11:01:18.233420
f13a3cb9 46.200 Kč 9.12.2021 11:00:15.996877
4de7e0da 46.150 Kč 9.12.2021 11:00:06.250221
f13a3cb9 46.100 Kč 9.12.2021 10:59:01.900417
4de7e0da 46.050 Kč 9.12.2021 10:58:50.301362
f13a3cb9 46.000 Kč 9.12.2021 10:57:47.160065
4de7e0da 45.000 Kč 9.12.2021 10:57:34.414773
f13a3cb9 44.950 Kč 9.12.2021 10:56:30.096017
4de7e0da 44.900 Kč 9.12.2021 10:56:23.058940
f13a3cb9 44.850 Kč 9.12.2021 10:55:18.164838
4de7e0da 44.800 Kč 9.12.2021 10:55:07.619997
e9f717d0 44.750 Kč 9.12.2021 10:54:24.444220
f13a3cb9 44.700 Kč 9.12.2021 10:52:55.249769
7d14350b 43.700 Kč 9.12.2021 10:52:32.259161
4de7e0da 43.650 Kč 9.12.2021 10:52:20.750478
7d14350b 43.600 Kč 9.12.2021 10:49:12.597675
355855e5 43.100 Kč 9.12.2021 10:47:28.093288
7d14350b 43.050 Kč 9.12.2021 10:47:11.880169
f13a3cb9 42.050 Kč 9.12.2021 10:46:33.260418
7d14350b 41.550 Kč 9.12.2021 10:46:28.777046
4de7e0da 41.500 Kč 9.12.2021 10:46:18.849059
7d14350b 41.450 Kč 9.12.2021 10:46:08.826046
f13a3cb9 41.400 Kč 9.12.2021 10:46:04.375438
4de7e0da 40.400 Kč 9.12.2021 10:45:56.916586
7d14350b 40.350 Kč 9.12.2021 10:45:46.313436
4de7e0da 40.300 Kč 9.12.2021 10:45:06.966677
f13a3cb9 40.250 Kč 9.12.2021 10:45:01.289336
4de7e0da 39.250 Kč 9.12.2021 10:44:49.913860
7d14350b 39.200 Kč 9.12.2021 10:44:42.639019
4de7e0da 38.200 Kč 9.12.2021 10:44:20.627752
f13a3cb9 38.150 Kč 9.12.2021 10:44:12.510070
4de7e0da 37.150 Kč 9.12.2021 10:43:51.093072
f13a3cb9 37.100 Kč 9.12.2021 10:43:42.534008
4de7e0da 36.100 Kč 9.12.2021 10:43:27.322128
f13a3cb9 36.050 Kč 9.12.2021 10:42:02.824476
7d14350b 35.050 Kč 9.12.2021 10:41:13.158547
f13a3cb9 35.000 Kč 9.12.2021 10:40:53.238843
7d14350b 34.000 Kč 9.12.2021 10:39:38.520622
f13a3cb9 33.950 Kč 9.12.2021 10:39:12.098164
7d14350b 30.950 Kč 9.12.2021 10:38:58.562954
f13a3cb9 30.900 Kč 9.12.2021 10:37:42.193207
7d14350b 29.900 Kč 9.12.2021 10:37:23.079452
f13a3cb9 27.900 Kč 9.12.2021 10:36:49.738097
7d14350b 26.900 Kč 9.12.2021 10:34:46.825056
9f8cac1f 23.900 Kč 9.12.2021 10:34:29.312751
7d14350b 23.850 Kč 9.12.2021 10:34:10.338962
a0526c5f 20.850 Kč 9.12.2021 10:33:58.714858
4b826675 19.850 Kč 9.12.2021 10:33:47.817793
4de7e0da 19.800 Kč 9.12.2021 10:33:38.363118
7d14350b 19.750 Kč 9.12.2021 10:33:16.583423
4de7e0da 16.750 Kč 9.12.2021 10:33:08.706284
382dfa1e 16.700 Kč 9.12.2021 10:32:41.076025
4ae5d421 16.650 Kč 9.12.2021 10:32:32.816247
4de7e0da 16.150 Kč 9.12.2021 10:32:22.896206
31b2dd2e 16.100 Kč 9.12.2021 10:32:04.388051
7d14350b 16.050 Kč 9.12.2021 10:31:38.779182
382dfa1e 11.050 Kč 9.12.2021 10:31:18.135786
eb115459 5.050 Kč 9.12.2021 10:30:55.349314
9f8cac1f 5.000 Kč 9.12.2021 10:30:24.465604

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby030 DD 22/21-8
Začátek dražby09.12.2021 10:30
Konec dražby09.12.2021 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání5.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)15.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 2221008, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitou věc, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 16.12.2021 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si draženou movitou věc bude dne 25.11.2021 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.