RD v Heřmánkovicích, okres Náchod

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 158 EX 582/12
Nejnižší podání 372.500 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajKrálovéhradecký kraj
OkresNáchod
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby158 EX 582/12
Začátek dražby15.02.2022 10:00
Konec dražby15.02.2022 11:10

Dražebník

Exekutorský úřad Trutnov, JUDr. Jan Bohutínský
Ječná 479, 541 03 Trutnov 3

Kontaktní osoba

Dražební oddělení
telefon: 499 841 570, mobil: 734 230 293
admin@exekutor-trutnov.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Úterý08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Středa08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Čtvrtek08:30 - 11:3013:00 - 15:00

Nejnižší podání372.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)745.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka3238223339/0800
Variabilní symbol58212
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

viz znalecký posudek        


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Heřmánkovice 102, Adresa, Heřmánkovice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.