Bytový dům včetně pozemku v Praze, k. ú. Žižkov

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 9552/17-1320
Nejnižší podání 2.858.800 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 9552/17-1320
Začátek dražby18.02.2022 10:00
Konec dražby18.02.2022 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání2.858.800 Kč
Výsledná cena (odhadní)4.288.200 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota350.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol955217
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je bytový dům včetně pozemku nacházející se v ulici Cimburkova, v zástavbě činžovních domů, v jejich vnitrobloku. Přístup do nemovité věci je přes činžovní dům č. p. 25, který je umístěn směrem do ulice. V docházkové vzdálenosti se nachází jak tramvajová, tak autobusová zastávka. Nedaleko je park Vrch Vítkov, Praha hlavní nádraží a Riegrovy sady. Jedná se o objekt k bydlení, zkolaudovaný v roce 2007, který je umístěn ve vnitrobloku činžovních domů. Objekt má 4 nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. K domu patří pozemek nádvoří, který v současné době slouží jako terasa (kompletně zastřešena až po 2. nadzemní podlaží). Prostory 1. podzemního podlaží slouží pro skladování. Naproti vstupní části do objektu se nachází technická místnost s toaletou, po levé straně je umístěna kancelář. Další 3 patra jsou jako jedna bytová jednotka a vede do nich schodiště. Ve 2. nadzemním podlaží se nachází chodba a kuchyně s jídelnou (jedna místnost), v dalším podlaží se nachází předsíň, na kterou navazuje koupelna (vana, toaleta, úložné prostory) a dále ložnice. Ve 4. podlaží je jedna velká obytná místnost se střešními okny, dále vířivka, sprcha a toaleta. Konstrukce domu je zděná, okna jsou dřevěná nová. Objekt je v dobrém stavebně technickém stavu odpovídající jeho stáří. Odhad užitné plochy objektu činí 195,00 m2.

K nemovité věci není zajištěn přístup z veřejné komunikace, tudíž byla obvyklá cena zjištěná znalcem ve výši 14 294 000,00 Kč snížena na 30 %, tj. na částku výsledné ceny.

S odkazem na znalecký posudek se uvádí, že nový vlastník se může domáhat zřízení věcného břemene přístupu k nemovité věci, nedojde-li k dohodě s vlastníky okolních nemovitostí, dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve spojení s § 170 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který stanoví, že právo k pozemku nebo stavbě lze odejmout nebo omezit též k vytvoření podmínek pro nezbytný přístup, řádné užívání stavby nebo příjezd k pozemku nebo stavbě.

Bližší informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Cimburkova, Ulice, Praha, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.