ZEPTER - UNIVERZAL, POKLICE PRETLAKOVA - NOVÉ, V ORIGINÁLNÍM BALENÍ!!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 167/07-251
Nejnižší podání 12.900 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 11
Počet podání 30

Nejvyšší podání

b28e3c8d
18.757 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
b28e3c8d 18.757 Kč 1.3.2022 11:25:26.893508
07369f3a 18.557 Kč 1.3.2022 11:22:36.523567
9a737880 18.357 Kč 1.3.2022 11:17:40.510834
daa976a1 18.157 Kč 1.3.2022 11:12:47.968475
a9639acf 17.957 Kč 1.3.2022 11:08:37.513658
daa976a1 17.757 Kč 1.3.2022 11:06:41.035921
117af455 17.557 Kč 1.3.2022 11:02:59.879620
daa976a1 17.300 Kč 1.3.2022 10:58:48.092644
117af455 17.100 Kč 1.3.2022 10:58:40.517575
daa976a1 16.900 Kč 1.3.2022 10:54:30.514244
a9639acf 16.700 Kč 1.3.2022 10:54:24.851082
daa976a1 16.500 Kč 1.3.2022 10:50:21.894534
07369f3a 16.300 Kč 1.3.2022 10:49:11.513449
77625839 16.100 Kč 1.3.2022 10:48:58.215110
07369f3a 15.900 Kč 1.3.2022 10:46:55.869910
daa976a1 15.700 Kč 1.3.2022 10:45:50.532272
117af455 15.500 Kč 1.3.2022 10:45:38.748995
daa976a1 15.300 Kč 1.3.2022 10:40:58.056362
77625839 15.100 Kč 1.3.2022 10:40:48.039012
daa976a1 14.900 Kč 1.3.2022 10:39:03.323279
77625839 14.700 Kč 1.3.2022 10:38:57.376370
daa976a1 14.500 Kč 1.3.2022 10:36:18.311732
77625839 14.300 Kč 1.3.2022 10:36:08.759564
daa976a1 14.100 Kč 1.3.2022 10:33:51.260619
77625839 13.900 Kč 1.3.2022 10:33:42.329902
daa976a1 13.700 Kč 1.3.2022 10:31:30.124322
117af455 13.500 Kč 1.3.2022 10:31:12.803525
daa976a1 13.300 Kč 1.3.2022 10:29:58.378631
77625839 13.100 Kč 1.3.2022 10:27:16.280114
daa976a1 12.900 Kč 1.3.2022 10:09:49.927283

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 167/07-251
Začátek dražby01.03.2022 10:00
Konec dražby01.03.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání12.900 Kč
Výsledná cena (odhadní)38.700 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0700167251, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v
externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází
mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 10.3.2022
od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých
věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o
příklepu.Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 24.2.2022 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, osada, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.