Spoluvlastnický podíl 1/3 k výrobnímu areálu včetně pozemků v Liberci

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 10410/19-1499
Nejnižší podání 9.500.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 0

KrajLiberecký kraj
OkresLiberec
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 10410/19-1499
Začátek dražby22.04.2022 10:00
Konec dražby22.04.2022 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání9.500.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)14.250.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota500.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol1041019
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem této dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 k výrobním objektům včetně pozemků v Liberci o celkové výměře 3 597,00 m2. Předmětné nemovité věci se nachází v centrální části obce Liberec v zástavbě rodinných domů. Nedaleko předmětných nemovitých věcí se nachází koupaliště, mateřská škola a střední škola, domov pro seniory a výrobní areál. Nejbližší autobusová zastávka se nachází ve vzdálenosti 300 metrů od předmětných nemovitých věcí v ulici Americká. Tramvajová zastávka leží ve vzdálenosti 600 metrů a železniční stanice 500 metrů. Oceňované nemovité věci tvoří výrobní areál. Jedná se o objekty využívané pro výrobu, skladování a administrativu. Objekty jsou bez podsklepení z převážné části třípodlažní, v některých částech dvoupodlažní. Střecha objektu je v některých částech sedlová a v některých rovná. Objekty prošly rozsáhlou rekonstrukcí převážně vnitřních prostor. Interiér objektů je ve velmi dobrém stavu. Okna objektů jsou nová bílá plastová. Podlahovou krytinu z převážné části tvoří keramická dlažba a linoleum. V objektu jsou osazena nová otopná tělesa. Kompletně zrekonstruována jsou také hygienická zázemí a šatny. Objekty jsou napojeny na veškeré inženýrské sítě. Na pozemcích se mimo hlavních objektů nachází ještě menší zděný dvoupodlažní objekt s rovnou střechou, který pravděpodobně slouží jako kancelář a prostor pro skladování. Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku. 


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Nájemní právo k nebytovým prostorům v budově č. p. 15, na pozemku parc. č. 247, k. ú. Janův Důl u Liberce a ke dvěma parkovacím místům na pozemku parc. č. 248/1, k. ú. Janův Důl u Liberce, ve prospěch nájemce: Sewing Development Czech Company s.r.o., IČO: 04928555, sídlem 8. března 21/13, 460 05 Liberec, vzniklé na základě Smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 1. 4. 2016, ve znění dodatků k této smlouvě ze dne 1. 4. 2017, 21. 9. 2017 a 1. 7. 2020, uzavřené na dobu neurčitou za nájemné ve výši 10 000,00 Kč měsíčně bez DPH a nájemní právo k nebytovým prostorům v budově č. p. 16, na pozemku parc. č. 248/1, k. ú. Janův Důl u Liberce, vzniklé na základě Smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 1. 11. 2019, ve prospěch nájemce: JOPATECH s.r.o., IČO: 03881911, sídlem č.p. 328, 463 12 Dlouhý Most, uzavřené na dobu určitou do 1. 11. 2022 za nájemné ve výši 15 000,00 Kč měsíčně bez DPH.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Čerchovská 15/12, Adresa, Liberec IX-Janův Důl, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.