Zahrada v obci Blatnice pod Svatým Antonínkem, okr. Hodonín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX2630/08-236
Nejnižší podání 40.000 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 16

Nejvyšší podání

aefd209b
87.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
aefd209b 87.000 Kč 18.5.2022 14:12:19.117949
7a2d8d51 84.000 Kč 18.5.2022 14:11:34.516003
aefd209b 81.000 Kč 18.5.2022 14:09:17.021837
7a2d8d51 76.000 Kč 18.5.2022 14:08:47.131532
aefd209b 73.000 Kč 18.5.2022 14:08:36.910026
7a2d8d51 70.000 Kč 18.5.2022 14:07:17.976153
aefd209b 67.000 Kč 18.5.2022 14:05:51.154991
7a2d8d51 64.000 Kč 18.5.2022 14:04:21.781047
aefd209b 61.000 Kč 18.5.2022 14:03:59.725391
7a2d8d51 58.000 Kč 18.5.2022 14:03:04.324398
aefd209b 55.000 Kč 18.5.2022 14:02:49.476917
7a2d8d51 52.000 Kč 18.5.2022 14:01:07.290739
aefd209b 49.000 Kč 18.5.2022 13:56:53.770966
7a2d8d51 46.000 Kč 18.5.2022 13:53:33.547513
aefd209b 43.000 Kč 18.5.2022 13:14:27.576964
aefd209b 40.000 Kč 18.5.2022 13:01:09.204655

KrajJihomoravský kraj
OkresHodonín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX2630/08-236
Začátek dražby18.05.2022 13:00
Konec dražby18.05.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání40.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)60.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100263008
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Pozemek p.č. 2116 je situován ve vnitřní, zastavěné části obce Blatnice pod Svatým Antonínkem, v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 6390/3 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem, č.p. 28, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem a dále přes rodinný dům č.p. 210, na pozemku p.č. St. 420/2 - zastavěná plocha a nádvoří, ve vlastnictví jiného subjektu (přístup není po právní stránce zajištěn). Další možností přístupu je veřejná zpevněná komunikace na pozemku p.č. 6381/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem, č.p. 28, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem a dále přes nezpevněné pozemky p.č. 2117/2 - vinice a p.č. 2117/1 - vinice, které jsou rovněž ve vlastnictví jiného subjektu (přístup není po právní stránce zajištěn).

203EX2630/08 www.eujicha.cz


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Blatnice pod Svatým Antonínkem, Obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.