Podíl na pozemcích v k.ú. Vracov, okr. Hodonín

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX7043/21-47
Nejnižší podání 24.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajJihomoravský kraj
OkresHodonín
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX7043/21-47
Začátek dražby24.08.2022 13:00
Konec dražby24.08.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání24.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)37.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota12.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100704321
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je:

I) Pozemek p.č. 1152/8 a pozemek p.č. 1154/5, k.ú. Vracov

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem - pozemku p.č. 1152/8 - orná půda a pozemku p.č. 1154/5 - vodní plocha, v k.ú. Vracov, obec Vracov, okres Hodonín, které jsou situovány ve vnitřní zastavěné části města Vracov, v rovinném terénu, tvoří funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 1193 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Vracov, náměstí Míru 202, 69642 Vracov. Dle informací ČSÚ se ve městě Vracov nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu města Vracov jsou pozemky vedeny jako: - pozemek p.č. 1152/8 - „ZS - zeleň soukromá a vyhrazená“, - pozemek p.č. 1154/5 „W - plochy vodní a vodohospodářské“ Informace získány z internetových stránek města Vracov.

II) Pozemek p.č. 4735/20, k.ú. Vracov

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 nemovité věci - pozemku p.č. 4735/20 - orná půda, v k.ú. Vracov, obec Vracov, okres Hodonín, který je situován v severní části katastrálního území s přístupem po nezpevněné komunikaci. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

203EX7043/21, www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Pachtovní smlouva - pacht zůstane zachován


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Vracov, Hodonín

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.