Podíl 1/2 rekreačního domu s pozemky Nová Ves u Rýmařova

Do začátku dražby zbývá: 1 den 12 hodin 56 minut 42 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 2018/09-317
Nejnižší podání 596.667 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajMoravskoslezský kraj
OkresBruntál
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 2018/09-317
Začátek dražby19.05.2022 11:00
Konec dražby19.05.2022 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání596.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)895.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka5667322/0800
Variabilní symbol201809
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

PopisSamostatně stojící rekreační domek č.e. 22 je umístěn na pozemku parc. č. st. 227, kolem domu jsou ve vlastnictví další dva pozemky ostatních ploch parc. č. 102/3 a 102/18. Pozemky jsou spolu se stavbou a zastavěnou plochou ve funkčním celku stejného vlastníka. K jižní stěně domu je provedena pod prodlouženým zastřešením domu na stejném pozemku přístavba původní garáže a nyní skladu nářadí jako vedlejší stavba, pod balkónem přízemí je provedena dřevěná přístavba dřevníku.

Na ostatních plochách kolem domu jsou umístěny některé drobné stavby a venkovní úpravy - žumpa, studna, přípojky vody, kanalizace, NN a zemního plynu, několik venkovních stupňů z dřevěných pražců, dřevěná palisáda pro vyrovnání terénu, betonová plocha posezení s nízkou ohradní cihelnou zídkou a krbem s udírnou, betonová plocha před garáží. Na pozemcích se nachází i několik stromků a keřů okrasného charakteru. Více ve znaleckém posudku.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Nová Ves ev.č. 22, Dolní Moravice, okres Bruntál, Moravskoslezský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.