Pozemky s torzem domu v obci Rychnov na Moravě, okr. Svitavy

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX3947/17
Nejnižší podání 220.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 4
Počet podání 28

Nejvyšší podání

b06a59ab
510.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
b06a59ab 510.000 Kč 22.6.2022 14:16:29.595931
c7030dff 500.000 Kč 22.6.2022 14:16:07.920362
b06a59ab 490.000 Kč 22.6.2022 14:13:13.770459
c7030dff 480.000 Kč 22.6.2022 14:12:42.956399
b06a59ab 470.000 Kč 22.6.2022 14:10:00.552413
c7030dff 460.000 Kč 22.6.2022 14:09:22.445012
b06a59ab 430.000 Kč 22.6.2022 14:05:01.393200
e882571b 420.000 Kč 22.6.2022 14:04:38.606390
b06a59ab 410.000 Kč 22.6.2022 14:04:32.537704
e882571b 400.000 Kč 22.6.2022 14:04:15.342381
b06a59ab 390.000 Kč 22.6.2022 14:03:56.785683
e882571b 380.000 Kč 22.6.2022 14:03:33.206665
b06a59ab 370.000 Kč 22.6.2022 14:03:25.375948
e882571b 360.000 Kč 22.6.2022 14:02:58.389784
b06a59ab 350.000 Kč 22.6.2022 14:02:49.274343
e882571b 340.000 Kč 22.6.2022 14:02:26.441373
b06a59ab 330.000 Kč 22.6.2022 14:02:17.046974
e882571b 320.000 Kč 22.6.2022 14:01:57.669405
b06a59ab 310.000 Kč 22.6.2022 14:01:51.324293
e882571b 300.000 Kč 22.6.2022 14:01:28.126992
b06a59ab 290.000 Kč 22.6.2022 14:00:10.617600
e882571b 280.000 Kč 22.6.2022 13:59:42.181178
b06a59ab 270.000 Kč 22.6.2022 13:58:13.100427
e882571b 260.000 Kč 22.6.2022 13:57:29.986141
b06a59ab 250.000 Kč 22.6.2022 13:55:50.950428
e882571b 240.000 Kč 22.6.2022 13:27:52.786588
3ff63609 230.000 Kč 22.6.2022 13:25:49.325388
c7030dff 220.000 Kč 22.6.2022 13:03:02.235828

KrajPardubický kraj
OkresSvitavy
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX3947/17
Začátek dražby22.06.2022 13:00
Konec dražby22.06.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání220.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)330.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100394717
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je pozemek p.č. St. 222 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek p.č. 2823 - zahrada, vše v k.ú. Rychnov na Moravě, obec Rychnov na Moravě, okres Svitavy, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Rychnov na Moravě. Pozemky tvoří jednotný funkční celek, jsou situovány v rovinném terénu s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 4222 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Rychnov na Moravě, č.p. 63, 569 34 Rychnov na Moravě. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 50 m od předmětu ocenění. Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ se v obci Rychnov na Moravě nachází tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Rychnov na Moravě (zveřejněného na aktuálních www stránkách města Moravská Třebová) jsou pozemky zahrnuty v plochách stabilizovaných: „SV - plochy smíšené obytné - venkovské.“ 

Při místním šetření bylo pracovníkem Znalecké kanceláře zjištěno, že na pozemku p.č. St. 222 - zastavěná plocha a nádvoří se nachází přízemní, nepodsklepený objekt ze smíšeného zdiva se sedlovou střechou krytou taškou betonovou a eternitovými šablonami. Objekt je havarijním stavu, narušená nosná část svislých i vodorovných konstrukcí, v části propadlá střešní konstrukce. Již prostým posouzením obvyklá cena použitelného materiálu z jejího odstranění značně převyšuje náklady na zbourání stavby a odklizení materiálu. V souladu s §26, odst. 3 uvažujeme cenu stavby jako nulovou. 

203EX3947/17, www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Rychnov na Moravě 92, Adresa, Rychnov na Moravě, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.