Podíl na pozemcích v k.ú. Dětřichov, okr. Olomouc

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX29890/20
Nejnižší podání 136.667 Kč
Minimální příhoz 4.000 Kč
Počet účastníků 6
Počet podání 53

Nejvyšší podání

22a3dc03
372.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
22a3dc03 372.000 Kč 7.7.2022 15:09:24.025768
e788bf73 368.000 Kč 7.7.2022 15:04:33.937321
22a3dc03 364.000 Kč 7.7.2022 15:02:01.395888
e788bf73 360.000 Kč 7.7.2022 14:57:11.446782
22a3dc03 354.000 Kč 7.7.2022 14:52:29.128664
e788bf73 350.000 Kč 7.7.2022 14:47:49.893106
22a3dc03 346.000 Kč 7.7.2022 14:42:58.700465
e788bf73 342.000 Kč 7.7.2022 14:38:18.084849
22a3dc03 338.000 Kč 7.7.2022 14:33:33.458648
e788bf73 334.000 Kč 7.7.2022 14:29:03.284603
22a3dc03 330.000 Kč 7.7.2022 14:24:17.972906
e788bf73 326.000 Kč 7.7.2022 14:19:47.188691
22a3dc03 322.000 Kč 7.7.2022 14:15:07.680150
e788bf73 318.000 Kč 7.7.2022 14:10:37.283759
22a3dc03 314.000 Kč 7.7.2022 14:10:21.132714
e788bf73 310.000 Kč 7.7.2022 14:10:02.132403
22a3dc03 302.000 Kč 7.7.2022 14:07:17.869469
e9a990c3 298.000 Kč 7.7.2022 14:06:04.203760
22a3dc03 294.000 Kč 7.7.2022 14:03:42.407105
e788bf73 290.000 Kč 7.7.2022 14:01:26.821767
e9a990c3 284.000 Kč 7.7.2022 14:00:21.973434
e788bf73 280.000 Kč 7.7.2022 13:57:46.114578
e9a990c3 272.000 Kč 7.7.2022 13:57:30.453974
22a3dc03 268.000 Kč 7.7.2022 13:56:31.676875
e9a990c3 264.000 Kč 7.7.2022 13:56:25.074203
22a3dc03 260.000 Kč 7.7.2022 13:53:15.489404
e9a990c3 256.000 Kč 7.7.2022 13:53:12.354171
22a3dc03 252.000 Kč 7.7.2022 13:52:50.360763
e9a990c3 248.000 Kč 7.7.2022 13:52:46.813955
22a3dc03 244.000 Kč 7.7.2022 13:52:35.165090
e9a990c3 240.000 Kč 7.7.2022 13:52:30.604585
22a3dc03 236.000 Kč 7.7.2022 13:52:08.634543
e9a990c3 232.000 Kč 7.7.2022 13:51:58.254435
22a3dc03 228.000 Kč 7.7.2022 13:50:58.963349
e9a990c3 224.000 Kč 7.7.2022 13:50:28.948302
8c8d8cd2 220.000 Kč 7.7.2022 13:49:53.610097
f3b32310 216.000 Kč 7.7.2022 13:44:28.709387
e9a990c3 212.000 Kč 7.7.2022 13:42:36.474157
f3b32310 208.000 Kč 7.7.2022 13:33:30.373700
e9a990c3 204.000 Kč 7.7.2022 13:31:37.606249
22a3dc03 200.000 Kč 7.7.2022 13:30:11.005288
f3b32310 181.000 Kč 7.7.2022 13:25:37.864084
8c8d8cd2 177.000 Kč 7.7.2022 13:24:02.700266
f3b32310 173.000 Kč 7.7.2022 13:19:24.828120
e9a990c3 169.000 Kč 7.7.2022 13:16:25.464723
f3b32310 165.000 Kč 7.7.2022 13:12:05.623047
e788bf73 161.000 Kč 7.7.2022 13:10:48.317107
8c8d8cd2 156.667 Kč 7.7.2022 13:09:43.419950
f3b32310 152.667 Kč 7.7.2022 13:09:28.526289
22a3dc03 148.667 Kč 7.7.2022 13:04:03.762128
e9a990c3 144.667 Kč 7.7.2022 13:03:32.653867
e788bf73 140.667 Kč 7.7.2022 13:00:31.914483
22a3dc03 136.667 Kč 7.7.2022 13:00:12.158400

KrajOlomoucký kraj
OkresOlomouc
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX29890/20
Začátek dražby07.07.2022 13:00
Konec dražby07.07.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání136.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)205.000 Kč
Minimální výše příhozu4.000 Kč
Dražební jistota48.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102989020
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 207/12 - orná půda a pozemku p.č. 207/29 - orná půda, vše v k.ú. Dětřichov, obec Uničov, okres Olomouc, které jsou situovány v jižní části katastrálního území a tvoří funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. 

203EX29890/20 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Dětřichov, Část obce, Uničov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.