Dražba podílu id. 1/12 pozemku (zahrada) v Šumperku

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 139EX 11088/11-218
Nejnižší podání 18.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 16

Nejvyšší podání

669671bf
33.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
669671bf 33.000 Kč 23.6.2022 14:43:19.974088
e8f363d0 32.000 Kč 23.6.2022 14:38:28.320163
669671bf 31.000 Kč 23.6.2022 14:35:14.326286
e8f363d0 30.000 Kč 23.6.2022 14:30:18.117553
669671bf 29.000 Kč 23.6.2022 14:29:34.977708
e8f363d0 28.000 Kč 23.6.2022 14:24:43.642624
669671bf 27.000 Kč 23.6.2022 14:21:53.373815
e8f363d0 26.000 Kč 23.6.2022 14:17:13.975850
669671bf 25.000 Kč 23.6.2022 14:13:57.276579
e8f363d0 24.000 Kč 23.6.2022 14:10:27.657823
669671bf 23.000 Kč 23.6.2022 14:10:07.732946
e8f363d0 22.000 Kč 23.6.2022 14:06:37.948689
669671bf 21.000 Kč 23.6.2022 14:04:03.578988
e8f363d0 20.000 Kč 23.6.2022 14:00:19.581145
669671bf 19.000 Kč 23.6.2022 13:58:03.505323
e8f363d0 18.000 Kč 23.6.2022 13:54:27.273702

KrajOlomoucký kraj
OkresŠumperk
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby139EX 11088/11-218
Začátek dražby23.06.2022 13:30
Konec dražby23.06.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Marcel Kubis, Mgr.
Masarykovo náměstí 4/44, 789 01 Zábřeh

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Waloszková
mobil: 725 927 656
drazby@exekucesumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání18.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)27.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota3.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-5540710217/0100
Variabilní symbol111108811
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/12 pozemku p.č. 1632/9 - zahrada, v k.ú. a obci Šumperk, okres Šumperk, který je situován v okrajové, zastavěné části města Šumperk. Pozemek je situován v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemcích p.č. 2137/8 - ostatní plocha a p.č. 2286 - ostatní plocha a dále přes pozemek p.č. 1565 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví Města Šumperk. Dle informací ČSÚ ve městě Šumperk se nacházejí tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města Šumperk je pozemek zahrnut v plochách jako: „Plochy smíšené obytné“. Informace získány z WWW stránek města Šumperk. Při místním šetření byly zjištěny tyto součásti pozemku, které jsou tvořeny těmito venkovními úpravami:  oplocení - dřevěné latě s betonovými sloupky a betonovou podezdívkou, oplocení - drátěné pletivo s kovovými sloupky, zpevněné plochy dlážděné, přípojky IS.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Čsl. armády 1137/60, Adresa, Šumperk, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.