Id. 1/3 prům. objektu v Přerově, k.ú. Lýsky

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 122 EX 400/21-29
Nejnižší podání 170.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 4
Počet podání 17

Nejvyšší podání

d4e88b64
190.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
d4e88b64 190.000 Kč 21.6.2022 11:06:50.421341
69979652 189.000 Kč 21.6.2022 11:06:44.331183
d4e88b64 188.000 Kč 21.6.2022 11:02:34.914676
69979652 187.000 Kč 21.6.2022 11:02:29.884932
d4e88b64 186.000 Kč 21.6.2022 10:58:17.014374
69979652 185.000 Kč 21.6.2022 10:58:09.975090
d4e88b64 184.000 Kč 21.6.2022 10:44:47.186408
69979652 183.000 Kč 21.6.2022 10:44:41.454202
d4e88b64 178.000 Kč 21.6.2022 10:44:20.570964
69979652 177.000 Kč 21.6.2022 10:44:13.273042
d4e88b64 176.000 Kč 21.6.2022 10:44:07.936608
69979652 175.000 Kč 21.6.2022 10:44:01.241268
d4e88b64 174.000 Kč 21.6.2022 10:37:54.144840
69979652 173.000 Kč 21.6.2022 10:37:46.349387
d4e88b64 172.000 Kč 21.6.2022 10:18:27.481968
69979652 171.000 Kč 21.6.2022 10:17:47.050498
d4e88b64 170.000 Kč 21.6.2022 10:00:20.829473

KrajOlomoucký kraj
OkresPřerov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby122 EX 400/21-29
Začátek dražby21.06.2022 10:00
Konec dražby21.06.2022 11:00

Dražebník

Chaloupka, David, Mgr., Chaloupka, David, Mgr.
Jánská 25/1, 767 01 Kroměříž

Kontaktní osoba

Mgr. Miroslav Úlehla
telefon: +420 573 330 531, mobil: +420 774 440 239
pravnik@exekuce-kromeriz.net


Nejnižší podání170.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)255.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota40.000 Kč
Bankovní účet dražebníka1833311369/0800
Variabilní symbol40021
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby dle skutečného stavu je stavba techn. vybavenosti / malé vodní elektrárny /, postavené na pozemku jiného vlastníka p.č. 59, to vše v okrajové části k.ú. Lýsky na ul. U mlýna viz. katastr. mapa. Stavba bez č.p. tvoří s příslušenstvím jednotný funkční celek, příslušenství zajišťují plnohodnotné užívání stavby. Stavba je napojena na elektr.sítě NN, příjezd po zpev. komunikaci veř. prostranství na parc.č.412/2.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°28'49.32"N 17°27'38.87"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.