Dražba pozemků o celkové výměře 1 056 m², Bílovec, katastrální území Lubojaty, podíl 1/18

Do začátku dražby zbývá: 11 dnů 17 hodin 50 minut 43 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 EX 00083/11-475
Nejnižší podání 26.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajMoravskoslezský kraj
OkresNový Jičín
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby143 EX 00083/11-475
Začátek dražby14.07.2022 11:00
Konec dražby14.07.2022 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.
telefon: 558 438 091,
podatelna@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání26.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)39.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol0008311
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražba byla odročena na 14.07.2022 v 11:00 hod.

Předmětem dražby je níže uvedený id. spoluvlastnický podíl ve výši 1/18 na nemovitých věcech, a to:

- pozemek parcela č. 20/1, zahrada o výměře 665 m²,

- pozemek parcela č. 2039, ostatní plocha o výměře 391 m²,

zapsaných na listu vlastnictví č. 62 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, pro obec Bílovec, katastrální území Lubojaty.

Popis dražené nemovité věci:

Dražené nemovité věci se nachází v okrese Nový Jičín, ve městě Bílovec, části Lubojaty, vedle rodinného domu č.p. 9. Vzdálenost k zastávce MHD bus „Bílovec, Lubojaty, rozc.Klimkovice“ je cca 350 m. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního bydlení a zemědělské stavby. Přístup a příjezd k pozemkům je z pozemku parc.č. 2013/1 ve vlastnictví města Bílovec.

Součásti a příslušenství tvoří:

Trvalé porosty – ovocné stromy a keře.

Celková výměra pozemků činí 1 056 m².

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°46'47.38"N 18°3'9.49"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.