Rodinný dům s přilehlými pozemky v obci Kamenice, část obce Těptín, okres Praha-východ

Do začátku dražby zbývá: 9 dnů 17 hodin 30 minut 39 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 4633/19-806
Nejnižší podání 5.056.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajStředočeský kraj
OkresPraha-východ
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 4633/19-806
Začátek dražby12.07.2022 10:00
Konec dražby12.07.2022 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání5.056.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)7.584.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota500.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol463319
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je rodinný dům s přilehlými pozemky v obci Kamenice, část obce Těptín, okres Praha-východ, ve Středočeském kraji. Jedná se o zděnou stavbu s jedním nadzemním podlažím a obývaným podkrovím. První podzemní podlaží je částečně zapuštěno do svažitého terénu a je v něm umístěna garáž. Objekt je zastřešen valbovou střechou s pálenou střešní krytinou, střešními okny a vikýři. Nad vjezdem do garáže je balkon s dřevěným zábradlím, ze kterého se vchází hlavním vstupem do objektu. Balkon je přístupný po schodišti obloženém dlažbou. Na jihozápadní straně objektu je umístěna terasa s krytým bazénem. Bylo zjištěno, že je objekt napojen na elektřinu, vodovod a kanalizaci. Kolem rodinného domu je umístěna zahrada. Nachází se zde travní porosty, okrasné květiny, stromy, keře, dřevěný zahradní domek se sedlovou střechou a zapuštěný krytý bazén. Pozemek je na severní hranici s ulicí oplocený dřevěným plotem se zděnou podezdívkou a sloupky. Část oplocení tvoří pletivový plot. Vstup na pozemek je zajištěn dřevěnou brankou a vjezdovými vraty. V okolí se nachází zástavba rodinných domů a zalesněné pozemky. Obec nabízí základní občanskou vybavenost a je zde možnost napojení na veškeré inženýrské sítě. Obec je dostupná autobusy Pražské integrované dopravy, nejbližší zastávka autobusu se nachází ve vzdálenosti 600 metrů od předmětných nemovitých věcí. Bližší informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Týnská 1806, Adresa, Kamenice - Těptín, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.