ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/2, obec Lesná, okres Lesná u Tachova

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 081 EX 06756 / 14 - 279
Nejnižší podání 33.334 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 9

Nejvyšší podání

5bcaa47c
42.334 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
5bcaa47c 42.334 Kč 4.8.2022 10:29:05.741241
727f061b 41.334 Kč 4.8.2022 10:24:45.905527
5bcaa47c 39.334 Kč 4.8.2022 10:24:15.715808
727f061b 38.334 Kč 4.8.2022 10:20:45.549243
5bcaa47c 37.334 Kč 4.8.2022 10:18:01.656117
727f061b 36.334 Kč 4.8.2022 10:14:55.008727
5bcaa47c 35.334 Kč 4.8.2022 10:10:55.279559
727f061b 34.334 Kč 4.8.2022 10:09:49.910536
4e3b1c54 33.334 Kč 4.8.2022 10:04:54.840913

KrajPlzeňský kraj
OkresTachov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby081 EX 06756 / 14 - 279
Začátek dražby04.08.2022 10:00
Konec dražby04.08.2022 10:15

Dražebník

Exekutorský úřad Praha – východ, JUDr. Marcel Smékal
Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Mgr. Veronika Mrízová
telefon: 236034048,
mrizova@exsmekal.cz


Nejnižší podání33.334 Kč
Výsledná cena (odhadní)50.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka51-1014430217/0100
Variabilní symbol110675614
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovité věci – pozemku p.č. 614 – orná půda o výměře 3690 m2, na listu vlastnictví č. 30 v k.ú. Lesná u Tachova, obec Lesná, okres Tachov

 

Pozemku p.č. 614 je situován v okrajové části obce Lesná s přístupem po zpevněné veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 1506/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. 

 

Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°45'25.049"N 12°32'4.917"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.