Dražba rozestavěného bytu 2+kk dále podíl 690/12690 na spol. částech domu obec, okres Liberec

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 147 EX 156/21-70
Nejnižší podání 1.193.333 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajLiberecký kraj
OkresLiberec
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby147 EX 156/21-70
Začátek dražby16.08.2022 11:00
Konec dražby16.08.2022 12:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 5, JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D.
Malátova 645/18, 150 00 Praha 5, Smíchov

Kontaktní osoba

JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D.
telefon: 251551860,
ondrej.hanak@eupraha5.cz


Nejnižší podání1.193.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.790.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota500.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2108394653/2700
Variabilní symbol15621
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu rozestavěné jednotky č. 60/9 v budově č.p. 60, příslušející k části obce Liberec I-Staré Město, na pozemku p.č. 706, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 690/12690, vše zapsané na listu vlastnictví č. 13206 a listu vlastnictví č. 1590, vše v k.ú. Liberec, obec Liberec, okres Liberec, která se nachází v podkroví výše uvedeného zděného, nepodsklepeného, netypového, bytového domu celkem s pěti nadzemními podlažími a obytným podkrovím. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulicích Vzdušná a 5. května. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 6008/1, nebo z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 5773, které jsou ve vlastnictví Statutárního města Liberec. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven před více jak 100 lety. V průběhu životnosti byla pravděpodobně provedena výměna původních oken za nová. Nedokončená bytová jednotka bude dispozičně řešena jako 2+kk (o výměře 69,0 m2 ) s kompletním sociálním zázemím.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50°46'17.28"N 15°3'47.07"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.