Byt 3+1 v obci Oslavany

Do začátku dražby zbývá: 19 dnů 9 hodin 8 minut 44 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby N 1/2022
Nejnižší podání 3.336.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyVeřejná dražba nedobrovolná
Číslo dražbyN 1/2022
Začátek dražby07.09.2022 11:00
Konec dražby07.09.2022 11:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání3.336.000 Kč
Cena předmětu dražby4.170.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota500.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol12022
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

·        Bytová jednotka č. 1104/11 zapsaná na listu vlastnictví č. 2726, vymezená v budově č.p. 1103, 1104 zapsané na listu vlastnictví č. 2199, stojící na pozemku parc. č. 191/8 zapsaném na listu vlastnictví č. 2199,

k ní náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 7445/132516 na společných částech budovy č.p. 1103,1104 (bytový dům) zapsané na listu vlastnictví č. 2199, příslušné k části obce Oslavany, stojící na pozemku parc. 191/8 zapsaném na listu vlastnictví č. 2199,

k ní náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 7445/132516 na pozemku parc. č. 191/8 o výměře 423 m2, vedeném jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na listu vlastnictví č. 2199, 

jak jsou výše uvedené nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Brno-venkov, v katastrálním území a v obci Oslavany, okres Brno-venkov.

 

Bytová jednotka č. 1104/11 je dispozice 3+1, nacházející se ve 3. nadzemním podlaží zděného objektu s celkem 5 nadzemními podlažími. Střecha je sklonitá s krytinou z tašky, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je ze dvou třetin zateplená. Okna jsou dřevěná, vnitřní dveře jsou plné a prosklené, podlahy jsou z dlažby, koberců a PVC. WC je splachovací, koupelna s vanou, umyvadlo. Vybavení kuchyně je s linkou, varná deska. Vytápění je ústřední, teplá voda z centrálního zdroje. Schody jsou terasové. Dům je z roku 1992. Stav bytu je dobrý, bez větších oprav či rekonstrukcí. Dům je napojen na kompletní infrastrukturu.


Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 22.8.2022 v 15:00 hodin
2. termín dne 30.8.2022 v 11:00 hodin
Místo prohlídky se stanovuje před bytovým domem č.p. 1104 (Starohorská 1104/35, 66412 Oslavany), stavba stojí na pozemku parc. č. 191/8 zapsaném na listu vlastnictví č. 2199, jak jsou tyto nemovité věci zapsány na listu vlastnictví č. 2726 (byt) a listu vlastnictví č. 2199 (stavby a pozemek), v katastrálním území a v obci Oslavany, okres Brno-venkov.
Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Výčet přihlášených pohledávek dražebních věřitelů:


Pořadové číslo 1: LINDESA s.r.o., IČ: 29139554, se sídlem Štěpánská 539/9, Nové Město, 120 00 Praha 2. Výše pohledávky: 6.597.068,50 Kč. Právní důvod přihlášení pohledávky: Smlouva o podnikatelském úvěru ze dne 17.12.2020.


Pořadové číslo 2: Credico europe a.s., IČ: 24840262, se sídlem Křenova 438/7, Veleslavín, 16200 Praha 6. Výše pohledávky: 2.676,65 Kč. Právní důvod přihlášení pohledávky: Smlouva o úvěru ze dne 15.10.2018.


Dražební věřitelé mohou u dražebníka přihlásit své pohledávky v souladu s ustanovením § 45 zákona č. 26/2000 Sb., čímž není dotčeno ustanovení § 57 zákona č. 26/2000 Sb.

 


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Starohorská 1104/35, Adresa, Oslavany, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.